abnormální čeština

Překlad abnormální rusky

Jak se rusky řekne abnormální?
Doporučujeme...Patnáct vět ruskyKočky a psi | Коты и собакиKdo si chce rusky promluvit o svých domácích mazlíčcích, ten potřebuje znát tyhle věty.Naučit se 15vet.cz »

Příklady abnormální rusky v příkladech

Jak přeložit abnormální do ruštiny?

Citáty z filmových titulků

Abnormální, to ano.
Конечно, отклонения.
Opičí muž, kterého jsme našli vedle lodě, byl abnormální.
Приматы, найденые в задней части ракеты, были мутировавшими.
Elektromagnetické pole na této planetě je abnormální.
Но мы измеряем электромагнитное поле планеты, и оно чуть выше нормы.
Doktore McCoyi, podle vašich záznamů nemá poručík Romainová žádné abnormální telepatické schopnosti.
Д-р Маккой, согласно вашим записям, л-т Ромэйн не проявляла аномальные телепатические способности.
Abnormální odolnost, abnormální síla.
Аномальное сопротивление, аномальная сила.
Abnormální odolnost, abnormální síla.
Аномальное сопротивление, аномальная сила.
Patologické stavy mohou vyvolat abnormální sílu. a zrychlený pohyb.
Патологические состояния могут вызывать невероятную силу ускоренную моторную реакцию.
Hladina serotoninu jsou abnormální.
Уровень серотонина понижается.
Vrátil se mi téměř abnormální smysl pro nezávislost.
Ощущение свободы впилось в меня.
Je to abnormální, ale není to urážlivý.
Это ненормально, но не оскорбительно.
Při zkoumání postižených jsem objevila abnormální strukturu v oblasti mozku, která řídí paměť.
В результате дальнейшего обследования пострадавших, я выявила определенную анормальную активность в зоне мозга, ответственной за память.
Můžeme klidně tvrdit, že počítač raketoplánu generoval abnormální radiaci.
Мы могли бы утверждать, что компьютер был источником неизвестного излучения.
Jsou tu abnormální proteinové řetězce.
График показывает аномалии белковых цепочек.
Podle pana profesora není tvoje dítě abnormální.
Профессор Ульрих объяснил мне, что я была не права, называя твоего ребенка аномальным.

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Z hlediska amerických hospodářských dějin je abnormální nikoliv tempo růstu počtu pracovních míst v soukromém sektoru po skončení recese z let 2008-2009, nýbrž spíše délka a hloubka recese samotné.
С точки зрения экономической истории США, ненормальны не темпы роста числа рабочих мест в частном секторе со времени окончания рецессии 2008-2009 годов, а сама глубина рецессии.
Právě proto má dnes americký předseda Fedu abnormální vliv.
В результате председатель Федерального Резерва Америки обладает сегодня необычайно огромным влиянием.
Jsme normální země s abnormální historií.
Мы живём в нормальной стране с ненормальной историей.
Rakovinové buňky jsou geneticky nestálé, tj. mají abnormální počet chromozomů, buněčných částí, jež jsou nositeli genů.
Раковые клетки генетически нестабильны, т.е. они содержат отклоняющееся от нормы число хромосом - клеточных элементов, являющихся носителями генов.
Pro většinu Bolivijců je to otázka spravedlnosti: měly by zahraniční ropné a plynařské společnosti získávat za svůj kapitál spravedlivý výnos, anebo výnos abnormální?
Для большинства боливийцев это вопрос справедливости: должны иностранные нефтегазовые компании получать справедливую прибыль на свой капитал или же сверхприбыль?
Doporučujeme...Patnáct vět ruskyJazyky | ЯзыкиTo nejdůležitější, co v ruštině potřebujete k tomu, abyste si mohli popovídat o cizích jazycích.Naučit se 15vet.cz »

Možná hledáte...