1. STUPEŇ abnormální 2. STUPEŇ abnormálnější 3. STUPEŇ nejabnormálnější

abnormální čeština

Význam abnormální význam

Co znamená abnormální?

abnormální

odlišný od normy

Synonyma abnormální synonyma

Která slova mají podobný význam jako abnormální?

Skloňování abnormální skloňování

Jak se skloňuje abnormální?

abnormální · přídavné jméno

+
++

Příklady abnormální příklady

Jak se používá abnormální?

Citáty z filmových titulků

A tady máme abnormální mozek typického zločince.
Abnormální, to ano.
Opičí muž, kterého jsme našli vedle lodě, byl abnormální.
Elektromagnetické pole na této planetě je abnormální. Možná je to tím.
Samozřejmě, to vedro bylo abnormální a mám nemocné srdce.
Doktore McCoyi, podle vašich záznamů nemá poručík Romainová žádné abnormální telepatické schopnosti.
Patologickě stavy mohou vyvolat abnormální sílu. a zrychlený pohyb.
Prý tady bylo spatřeno nějaké abnormální dítě.
Pořádně abnormální elektrostatická porucha ve velké výšce a přesunuje se na Connecticut.
Jak tedy vysvětlíte tu jeho abnormální sílu?
Generál Morton, naše přístroje zaznamenali abnormální radioaktivní mrak!
Komandére, senzory detekovaly abnormální energii v kapitánově kajutě.
Ta abnormální energetická odchylka v kapitánově kajutě.
Hladina serotoninu jsou abnormální.
Ale jako vědec bych měl udělat, co je v mých silách, aby znovu nabyl vědomí, a svět mohl zkoumat jeho abnormální fyziologické funkce.
Je to abnormální.
Ano, podle toho, jestli je to sechs person normálních, anebo nebo jedna persona abnormální. Eine grosse persone!
Elektromagnetické pole na této planetě je abnormální.
Řízení tohoto místa vyžaduje abnormální pozornost k detailům.
Řekni mi, Paulino od kdy se tyhle abnormální věci v tomhle domě dějí?
Abnormální odolnost, abnormální síla.
Patologické stavy mohou vyvolat abnormální sílu. a zrychlený pohyb.
Vrátil se mi téměř abnormální smysl pro nezávislost.
Je to abnormální, ale není to urážlivý.
Při zkoumání postižených jsem objevila abnormální strukturu v oblasti mozku, která řídí paměť.
Můžeme klidně tvrdit, že počítač raketoplánu generoval abnormální radiaci.
Jsou tu abnormální proteinové řetězce.
Podle pana profesora není tvoje dítě abnormální.

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Hyperaktivní amygdala spolu s abnormální aktivitou v jiných oblastech mozku vede k narušení spánkových vzorců a fyzické aktivity, jakož i k nepravidelnému vylučování hormonů a dalších chemických prostředníků, které ovládají mnoho tělesných struktur.
Abnormální moc hromadných sdělovacích prostředků je mimo jiné důkazem, že tyto podniky nejsou řízeny zcela normálně.
Jsme normální země s abnormální historií.
Vědci v Oregonu například nedávno pozorovali abnormální oplodnění u některých lidských vajíček, s nimiž manipulovali.
Rakovinové buňky jsou geneticky nestálé, tj. mají abnormální počet chromozomů, buněčných částí, jež jsou nositeli genů.
Pro většinu Bolivijců je to otázka spravedlnosti: měly by zahraniční ropné a plynařské společnosti získávat za svůj kapitál spravedlivý výnos, anebo výnos abnormální?
Ve skutečnosti je existence jediné supervelmoci vysoce abnormální a umožnilo ji pouze nečekané zhroucení Sovětského svazu v roce 1991.
Z hlediska amerických hospodářských dějin je abnormální nikoliv tempo růstu počtu pracovních míst v soukromém sektoru po skončení recese z let 2008-2009, nýbrž spíše délka a hloubka recese samotné.
Právě proto má dnes americký předseda Fedu abnormální vliv.

Možná hledáte...