abnormálně čeština

Příklady abnormálně příklady

Jak se používá abnormálně?

Citáty z filmových titulků

Zvýšená potivost, zrychlená srdeční činnost, abnormálně vysoký tlak.
Můj krevní tlak a srdeční frekvence byly abnormálně vysoké, a umírání žízní.
Je abnormálně citlivá, duševně i fyzicky.
Zdá se, že to byla forma abnormálně hlubokého spánku. jaký mnoho lidí, hlavně děti, mají. aby utekli před něčím, co je pro ně příliš bolestivé.
Takže abnormálně silná otrava krve, neřekl byste?
Abnormálně perverzní.
On je abnormálně ctižádostivý.
Našla jsem abnormálně vysokou zbytkovou hladinu neurálních transmiterů v její mozkové kůře.
Teplota vody v oceánu, která byla abnormálně zvýšena, se po průchodu Godzilly začala vracet do normálu. To dokazuje, že teplota těla Godzilly je stejně vysoká, jako teplota jaderného reaktoru.
Ledaže by jeho tělo bylo abnormálně vodivé.
Žil dost abnormálně.
Možná, že se i abnormálně rozkládá.
Abnormálně vysoké hodnoty cukru, fosforu a kyseliny mléčné.
Má drobné popáleniny, ale má abnormálně sníženou hladinu tekutin a elektrolytů.
Zjištěn zrychlený dech. Zvýšená potivost, zrychlená srdeční činnost, abnormálně vysoký tlak.
Abnormálně?
Zaprvé, abnormálně vysoká míra potíží s personálem.
Bylo zjištěno, že opičí lůze velí abnormálně inteligentní šimpanz, který. získal dar lidské řeči.
Hledal a mluvil -abnormálně a také strašil dívky.
Abnormálně vysoké hodnoty cukru, -fosforu a kyseliny mléčné.
Tak poslyš, kámo, možná jsem přišel o svý abnormálně dlouhý nohy ve válce roku 2012, ale pořád mám něco, co ty nikdy mít nebudeš: Duši!
Hladina vašich beta endorfinů je abnormálně vysoká.
Abnormálně zvětšené a propletené cévy ve vašem mozku.
Připadám si jako nepotřebný slaboch. S abnormálně tenkým zápěstím.
Srdce a plíce se zdají být abnormálně velké, aby byly schopné zásobit jeho svaly dostatkem krve a kyslíku.
Navíc, mitrální chlopeň, která propojuje tyto dvě komory, je abnormálně úzká.
Něco jí abnormálně roste v břiše.
Jaká infekce způsobuje problémy se spaním a krvácení, pohybové problémy, selhání orgánů a abnormálně normální hladinu bílých krvinek.
Jo, abnormálně psychopatický vrah.
Protože máš abnormálně tvarované kosti.
Abnormálně reflex hlubokých šlach.
Když dva lidi umřou na tom samým místě, tak je to silně nepravděpodobný, jasný? Abnormálně nepravděpodobný.

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Proto je nutné před jakoukoliv snahou o podporu investic stanovit, zda loudavý růst v Evropě odráží abnormálně nízkou tvorbu kapitálu.
Jestřábové v ECB si uvědomovali, jaká rizika abnormálně nízké úrokové sazby centrální bance, jejímž primárním cílem je cenová stabilita, přinášejí, a toužebně si přáli začít sazby zvyšovat dřív.
Růst úrokových sazeb v nových ekonomikách je dnes abnormálně nízký.
Zvlástní je, že rakovinové buňky na tyto smrtící signály reagují abnormálně.
Řečeno jinak, když se výnosy delší dobu zdají abnormálně vysoké, zřejmě takové jsou a něco - i když předem nevíme co - je pravděpodobně srazí dolů.
Právě teď je tedy díky zálusku investorů na bezpečná aktiva abnormálně levné financovat další vládní dluh, zatímco kvůli dlouhodobým stínům, jež vrhá vleklý pohyb produkce a zaměstnanosti pod normálem, vyjde nynější hlemýždí zotavení předvídatelně draho.
Je jasné, že nekonvenční kroky, nejsou-li pod bedlivým dohledem, mohou mít nezamýšlený důsledek spočívající ve vytváření abnormálně příznivého prostředí pro trhy, komerční banky a suverény.
Slovy fyziologie, když tito pacienti dělají pohyby, které pociťují jako cizí, projevují abnormálně silnou aktivitu v mozkovém laloku.

Možná hledáte...