aňa | An | na | Aa

ana čeština

Příklady ana rusky v příkladech

Jak přeložit ana do ruštiny?

Citáty z filmových titulků

Santa Ana.
Санта Анна.
Nejenže nám to poskytovalo bezpečný ukryt před deštěm, ale zároveň nás to chránilo před nelítostnými větry Santa Ana, které pravidelně pustošily ostrov.
Мы построили жилище, защищавшее нас не только от дождя. но и от безжалостных ветров Санта Ана которые периодически опустошали остров.
Právě tu byla Ana.
Там случайно оказалась Ана.
HŘíkal, že je lehčí se nadchnout ana obřadu, u kterého je jisté, že se ho jednou také zůčastní.
Он говорил, что куда интереснее присутствовать на церемонии, на которой со временем есть верный шанс самому оказаться главным героем.
Jak by to mohla být Ana.
Как же может Анас.
Ahoj, jmenuji se Ana.
Привет, меня зовут Анна.
Ahoj, jsem tady, Ana.
Эй, я тут. Я - Анна.
Skutečnost, že se Ana zdála tak podivná, ještě více podnítila mou lásku.
То, что Анна вела себя так странно, только разжигало мою любовь.
Ale ty jsi Ana.
Но ведь ты - Анна.
Ty jsi Ana.
Ты - Анна.
A Ana?
А Анна?
A moje Ana.
А я - Анна.
Jsem Ana Lopez.
Меня зовут Анна Лопез.
Neznáte náhodou jednu španělskou dívku? Jmenuje se Ana?
Вы не знакомы с Анной, испанской девушкой?

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Prezidentka Pak požádala loni svůj čínský protějšek Si, aby Ana uctil.
В прошлом году, Пак попросила Си почтить Ана.
Nejvíce proreformní, nejdemokratičtější, nejmodernější a nejgeniálnější předáci FMLN - Facundo Guardado, Joaquin Villalobos, Salvador Samayoa, Ana Guadalupe Martinezová a Ferman Cienfuegos - toto hnutí do jednoho opustili.
Все наиболее талантливые, демократичные, современные и настроенные на реформы лидеры Фронта - Факундо Гуардадо, Йоакин Виллалобос, Сальвадор Самайоа, Ана Гуадалупе Мартинес и Ферман Киенфуегос - вышли из рядов партии.
Doporučujeme...Kurzy ruštiny online pro samoukyPodívat se onlinejazyky.cz »