grand | rande | range | garde

grande čeština

Příklady grande rusky v příkladech

Jak přeložit grande do ruštiny?

Citáty z filmových titulků

Tolerantní muž od Rio Grande!
Однако, какова широта воззрений!
Sledoval jste ji od přívozu až na Grande Allée 22? - Ano, pane.
И вы следовали за ней от парома до дома 22 по Гранд-авеню?
Na Piazza Grande je ještě otevřeno.
На Пьяцца Гранде -.наверняка найдется открытый бар.
Grandiho Rancho Grande. Mou zbraň.
Мой пистолет.
Rio Grande, Santa Fe, Albuquerque, El Paso.
Однако она разразилась. К штатам примкнули обширные территории с красивыми испанскими названиями.
Když pojedem tudy, překročíme Rio Grande.
Поедем здесь - пересечем Рио-Гранде.
Začalo to nenadále. Střelba, křik, výbuchy podél Rio Grande.
Все началось неожиданно: стрельба, крики, взрывы бомб над Рио Грандэ.
Kraj, kterým jsme projeli je až k Rio Grande pod kontrolou federální armády.
Граница, которую нам предстоит пересечь между нашей страной и Рио-Гранде, находится под контролем федералов.
Nevyhnutelně musel sjet z dálnice na Grande Raccordo Anulare, obkružující město jako Saturnův prstenec.
Попробуем въехать в него по автостраде, которая пересекает кольцевую дорогу, окружающую город, как одно из колец Сатурна.
Já, Messer Grande, z pověření benátských inkvizitorů prohlašuji, že budete uvězněn v Piombské věznici.
Я, Мессир Гранде по приказу инквизиторов Венеции объявляю вам, что вы будете заключены в тюрьму Пьомби.
Sobre un fuego grande.
Совен фуэго гранде.
Uno sbaglio grande!
Одна большая ошибка!
Přišel sem, jako plno jinejch z Mexika přes Rio Grande.
Он был иммигрантом. Друг мой.
Copak, kámo, grande amore?
Что, Толстый? Ты влюбился? Когда свадьба?
Doporučujeme...Patnáct vět ruskyKočky a psi | Коты и собакиKdo si chce rusky promluvit o svých domácích mazlíčcích, ten potřebuje znát tyhle věty.Naučit se 15vet.cz »

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Ať už se tedy v USA objeví jakákoli přistěhovalecká politika, bude mít ohromný dopad jižně od Rio Grande a daleko za hranice Mexika.
Таким образом, какая бы иммиграционная политика не была принята в США, она очень сильно повлияет на страны к югу от Рио-Гранде далеко от Мексики.
Co se na jih od Rio Grande děje, Obamova vláda zjevně ví, a přece tato hrozba nepoutá pozornost, jakou její závažnost vyžaduje.
В то время как администрация Обамы несомненно отдаёт себе отчёт в том, что происходит на юге от Рио Гранде, эта угроза попросту не рассматривается с должным вниманием, которое соответствовало бы её серьёзности.

Možná hledáte...

Doporučujeme...Patnáct vět ruskyDobrý den a na shledanou | Добрый день и здравствуйтеTyhle věty potřebujete v ruštině znát, když se chcete s někým pozdravit nebo rozloučit.Naučit se 15vet.cz »