tržnice čeština

Překlad tržnice rusky

Jak se rusky řekne tržnice?
Doporučujeme...Patnáct vět ruskyPráce a zaměstnání | Работа и профессияPatnáct nejdůležitějších vět, které v ruštině potřebujete, když chcete konverzovat o práci a zaměstnání.Naučit se 15vet.cz »

Příklady tržnice rusky v příkladech

Jak přeložit tržnice do ruštiny?

Citáty z filmových titulků

Je z francouzké tržnice.
Он мытый?
Podívej Cyn, svět je tržnice. v které si koupíš všechno, co chceš - nejenom s penězi, také s tvým časem, s mnoha věcmi.
Это обмен - что-то берешь, что-то отдаешь. Я отдаю часть своей жизни, чтобы получить то, что мне нужно для работы.
Nehněte se z tržnice!
День и ночь торчите на рынке, на глаза ему не попадайтесь.
Ukradli mi ho. Jel jsem do Fréjusu, abych tam nakoupil pár věcí. - Když jsem se vrátil z tržnice, bylo.
Я поехал во Фричюс кое-что прикупить, вышел из магазина, а её не было.
U tržnice odboč z hlavní vpravo.
Сверни с главной улицы на дорогу к ярмарке.
Poblíž tržnice u irácké synagogy.
И он уже не обижается!
Od p. Od prodavače nožů z tržnice.
У к-к-к, у к-к-к, у кк-к - У клёвого парня на окружной ярмарке.
Dobrý, tržnice je ještě otevřená.
Отлично, ярмарка ещё открыта!
Hovězí z tržnice.
Сэндвич с говядиной на гриле, с рынка.
Jdu do tržnice.
Я иду на рынок.
Přijďte do pojízdný tržnice.
Подходим сюда, к нашему рынку на колесах.
Je to tržnice.
Это рынок.
Tam z tržnice.
Внизу на рынке.
Byl jsem s kamarádama v garáži staré rybářské tržnice.
Я зависал с ребятами в ангаре на старом рыбном рынке.

Možná hledáte...

Doporučujeme...Patnáct vět ruskyDobrý den a na shledanou | Добрый день и здравствуйтеTyhle věty potřebujete v ruštině znát, když se chcete s někým pozdravit nebo rozloučit.Naučit se 15vet.cz »