tržnice čeština

Překlad tržnice italsky

Jak se italsky řekne tržnice?

tržnice čeština » italština

mercato coperto mercato magazzino emporio bazar

Příklady tržnice italsky v příkladech

Jak přeložit tržnice do italštiny?

Citáty z filmových titulků

A chystá se i tržnice.
Si'. Arrivera' anche un supermercato biologico. Lo so.
Šťastné a veselé, tržnice!
Buon Natale Emporio!
Je to Očko. Potkal jsem ho u tržnice.
Ojitos, l'ho incontrato al mercato.
Tady končí tržnice a tohle je.
E' il resto del mercato, e.
Když jsem se vrátil z tržnice, bylo.
Quando sono uscito dal negozio, era. - Sparita.
Michael a Sean McNultyovi, dostavte se prosím do kanceláře v zadní části tržnice.
Michael e Sean McNulty sono pregati di venire negli uffici sul retro del mercato.
Francouzská Tržnice má menu za 3.99.
Da French Marketplace hanno messo un'offerta speciale a 3 dollari e 99.
U tržnice odboč z hlavní vpravo.
Gira a destra, vicino al luna park.
Tak jsem ukladla tenhle starej z tržnice.
Percio', ho rubato questo vecchio modello da un mercatino di baratti.
Mimochodem, ta paní z tržnice nám dala nějaká jablka.
A proposito, la donna del mercato ci ha dato delle mele.
Tam z tržnice.
Al mercato.
Tržnice Hong Sheng Long má dva kamiony.
L' Hong Sheng Long Market ha due furgoni.
Dominus se vrací z tržnice.
Il Dominus e' di ritorno dal mercato.
Nějaký přítel z tržnice.
Un amico del mercato.

Možná hledáte...