tržnice čeština

Překlad tržnice anglicky

Jak se anglicky řekne tržnice?

tržnice čeština » angličtina

emporium market department store bazaar
Doporučujeme...Patnáct vět anglickyNerozumím! | I don't understand!Těchto patnáct vět vám v angličtině pomůže vybruslit ze situace, když jste něčemu nerozuměli.Naučit se 15vet.cz »

Příklady tržnice anglicky v příkladech

Jak přeložit tržnice do angličtiny?

Citáty z filmových titulků

A chystá se i tržnice.
Got an organic market coming in, too. I know.
Šťastné a veselé, tržnice!
Merry Christmas, Emporium!
Potkal jsem ho u tržnice.
I've found him at the market.
Podívej Cyn, svět je tržnice. v které si koupíš všechno, co chceš - nejenom s penězi, také s tvým časem, s mnoha věcmi.
Look, Cyn, the world id a market. in which you buy what you want- not judt with money, but with your time, with a lot of thingd.
Celá tržnice patří Gambettimu.
Everything in the market goes to Gambetti.
Proč by měl mít stánek na rohu tržnice?
Why should he have the corner on the market?
Tady končí tržnice a tohle je.
That's the rest of the market and.
Když jsem se vrátil z tržnice, bylo.
When I came out of the market, it was. Gone?
Projdeš ještě dvě ulice, tam je tržnice kde květiny prodávají.
You'll cross two streets, and you'll reach the flower stands.
Francouzská Tržnice má menu za 3.99.
The French Marketplace has a 3. 99 special.
Toto je moje tržnice.
This is my market.
První výtěžek z dolů půjde na stavbu zděného hotelu a tržnice, na splacení Juanova pozemku a.
That the first proceeds of the mine are used to build a hotel, and a market with real walls. To pay off Juan's land, and, uh.
U tržnice odboč z hlavní vpravo.
Turn right off Main by the fairgrounds.
Poblíž tržnice u irácké synagogy.
Near the market place, by the Iraqi Synagogue.

Možná hledáte...

Doporučujeme...Patnáct vět anglickyOkna a dveře | Doors and windowsTyhle anglické věty vám otevřou všechny dveře, a to doslova.Naučit se 15vet.cz »