tržnice čeština

Překlad tržnice portugalsky

Jak se portugalsky řekne tržnice?

tržnice čeština » portugalština

mercado loja de departamentos feira bazar

Příklady tržnice portugalsky v příkladech

Jak přeložit tržnice do portugalštiny?

Citáty z filmových titulků

A chystá se i tržnice.
Sim. E também vou fazer um mercado orgânico.
Šťastné a veselé, tržnice!
Feliz Natal, Emporium!
Je z francouzké tržnice.
São do mercado francês.
Tady končí tržnice a tohle je.
É o resto do mercado e.
Stvořil vodu, aby stále kapala ze stropu tržnice.
Criou a água. para que caísse continuamente do tecto dos mercados.
Když jsem se vrátil z tržnice, bylo.
Quando saí do mercado ele tinha. Desaparecido.
Michael a Sean McNultyovi, dostavte se prosím do kanceláře v zadní části tržnice.
Michael e Sean McNulty, vão aos escritórios nas traseiras do mercado.
Francouzská Tržnice má menu za 3.99.
O mercado francês tem uma promoção de 3 dólares e 99 cêntimos.
Toto je moje tržnice.
Esta é a minha loja.
První výtěžek z dolů půjde na stavbu zděného hotelu a tržnice, na splacení Juanova pozemku a.
A primeira produção da mina será usada para. construir um hotel e uma loja com paredes de verdade. Para pagar as terras do Juan e.
U tržnice odboč z hlavní vpravo.
Pega a próxima saída, e continua.
Od prodavače nožů z tržnice.
Do cara lá na feira de município.
Skvěle, tržnice je pořád otevřená.
Certo, a feira de município ainda está aberta!
Toto je hlavní tržnice ve městě.
Este é o principal mercado asiático na baixa de Sidney.

Možná hledáte...