Curych čeština

Překlad Curych spanělsky

Jak se spanělsky řekne Curych?

Curych čeština » spanělština

Zúrich Zurich

Příklady Curych spanělsky v příkladech

Jak přeložit Curych do spanělštiny?

Citáty z filmových titulků

Není čas jet přes Curych nebo Stockholm.
No hay tiempo para hacerlo por Zurich o Stockholm.
Curych, tady Foxtrot Golf Sierra, vedoucí letu vrtulníku Červeného kříže.
Zurich, aquí Foxtrot Golf Sierra, al mando de un vuelo de la Cruz Roja.
Curych. Tak dobře, pokračujte, konec.
Bien, sigan su curso.
Změňte kurs na Curych a přistaňte.
Ponga rumbo a Zurich y aterrice.
Na nálepce tu máte Curych, pane.
La etiqueta dice Zurich, señor.
Curych je ve Švýcarsku, pane.
Zurich está en Suiza, señor.
UBS Curych. 9461.
UBS de Zurich, 9461.
Myslím, že Curych je opravdu pěkný a neslyšeli jsme o něm tolik povídat.
Zurich me pareció muy bonito, y no se habla ni la mitad de esa ciudad.
Doktor Ludwig Bessner z Bessnerova institutu, Curych.
Dr. Ludwig Bessner. Del Instituto Bessner, en Zúrich.
Myslím, že Curych dá tenhle zápas bez problémů. Bern jsou saláti.
Francamente, que gane Zurich o que gane Berna.
Možná to nezní moc chytře, ale já nevěřím, že by někdo dobrovolně vyměnil Mnichov za Curych.
Mi chauvinismo no es tan fuerte como para persuadirme de que se pueda dejar Munich por Zurich.
Mimo Curych.
En las afueras de Zürich.
Ne, žádný Curych.
No, a Zurich no.
Když Alexander vejde a uvidí Petera v podprsence a kalhotkách, jak tančí, tak bude rozrušený a zmatený a na Curych si možná ani nevzpomene.
Si Alexander entra aquí y Peter lleva corpiño y calzones y se pone a bailar, Alexander se va a distraer y confundir que no hablará de Zurich en absoluto.

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

CURYCH - Země BRIC (Brazílie, Rusko, Indie a Čína) jsou již dlouho předmětem zájmu investorů na rozvíjejících se trzích.
ZÚRICH - Los países del grupo de los BRIC (Brasil, Rusia, India y China) concitan la atención de los inversores internacionales desde hace mucho tiempo.
CURYCH - V posledních dvaceti letech se stalo převládajícím rámcem měnové politiky inflační cílení.
ZÚRICH - A lo largo de las últimas dos décadas, el uso de metas de inflación se convirtió en el marco predominante en materia de política monetaria.
CURYCH - Závidět Číně je až příliš snadné.
ZÚRICH - Es muy fácil sentir envidia por el éxito de China.

Možná hledáte...