gen | Kent | cent | gente

Gent čeština

Překlad Gent spanělsky

Jak se spanělsky řekne Gent?

Gent čeština » spanělština

Gante

Příklady Gent spanělsky v příkladech

Jak přeložit Gent do spanělštiny?

Citáty z filmových titulků

Protože u novorozenců není potřeba anaerobní krytí, tak amp a gent.
Como los recién nacidos no necesitan cobertura anaeróbica, le daría ampicilina y gentamicina.
Začneme podávat urychlovače a gent.
Empezaré a tratarte con penicilina y gentamicina.
Proveďte mu IV měření a GENT.
Dénle anfotericina y gentamicina por vena.
S trochou štěstí Gent a Comanč umřou smíchy.
Con suerte, el Gent y Comanche morirán de risa.
Gent.
El Gent.
Ty musíš být Gent?
Debes ser el Gent.
Dohoda bude mít tři klíčové body. vrátím se zpátky do LA s mou odměnou a ty a Gent umřete jako staří muži.
De lo que me corresponde. y tú y el Gent. pueden morir de viejos.
Má to být nějaký extra producent. Pracuje pro K-Gent.
Imagínate que eres un productor importante, que trabaja para K-GENT.
Týmy musí řídit do městě Gent a najít Hoofdbrug, kde je další nápovědou.
Los equipos deben conducir a la ciudad de Gante y buscar en el Hoofdbrug su siguiente pista.
Přesněji do města Gent.
Específicamente a Gante.

Možná hledáte...