Interpol spanělština

Interpol

Překlad Interpol překlad

Jak z spanělštiny přeložit Interpol?

Interpol spanělština » čeština

Interpol

Interpol čeština

Překlad Interpol spanělsky

Jak se spanělsky řekne Interpol?

Interpol čeština » spanělština

Interpol

Příklady Interpol spanělsky v příkladech

Jak přeložit Interpol do spanělštiny?

Citáty z filmových titulků

Kontaktoval jsem interpol.
Están reuniendo información. de agencias de todo el mundo.
To je Interpol.
Ése es Interpol.
Interpol zneškodněn elektrickým proudem.
Interpol se ha electrocutado.
Budu informovat Interpol.
Yo informaré a la Interpol.
Pošleme na něj Interpol.
Llama a la Interpol.
Interpol k tomu nemá co říct?
La Interpol no tiene nada que decir?
Interpol, agent Tamura.
Soy Tamura, de la Interpol.
Otče, byl tu Interpol.
Papá, ha venido la Interpol.
Tu nenajde ani Interpol.
Ni la Interpol será capaz de encontrarlo.
Interpol hlásí, že ve vlaku je pašerák heroinu, kterého honí už dva roky.
Dice la Interpol que a bordo hay un traficante de heroína al que han seguido por media Europa.
Za takových podmínek nemůže vést nevyžádané vyšetřování ani Interpol.
Ni siquiera la Interpol puede llevar a cabo un investigación criminal por la fuerza.
Takže Interpol konečně pohnul zadkem.
Así que, la Interpol finalmente dejo su gordo trasero.
Interpol má teď tvojí fotku a to bylo hodně hloupé.
Interpol tiene tu foto ahora, eso fue algo muy estúpido.
Jestli se vrátíš do Švýcarska, pošlu na tebe Interpol.
Si regresas a Suiza, te pondré una orden de arresto.

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Výměnu informací by bylo možné zlepšit zvýšením rozpočtů nedostatečně financovaných organizací, jako je Interpol.
El intercambio de información también se puede mejorar si se asignan más recursos a organizaciones subfinanciadas, como la Interpol.

Možná hledáte...