titul | situ | trus | Tito

Titus čeština

Překlad Titus spanělsky

Jak se spanělsky řekne Titus?

Titus čeština » spanělština

Tito Flavio Sabino Vespasiano

Příklady Titus spanělsky v příkladech

Jak přeložit Titus do spanělštiny?

Citáty z filmových titulků

Když se začne den a když den skončí, bude Titus daleko od výhledu na Berenice?
Que el día recomience y que el día termine. Sin que jamás Tito pueda ver a Berenice.
Je to Titus Andronicus.
Es Tito Andrónico.
Žádné slavné příběhy o hrdinských činech jaké psal T-Titus Livy, ne, ale čistá fakta, žádné drby ani pomluvy.
No grandes fábulas de hazañas heroicas como las que escribió T-Tito Livio, no, sino los simples hechos, los detalles de cocina, incluso el c-c-chisme.
Poprvé jsme ji viděli v Antiochii, když tam Titus sloužil u legie.
La vimos en Antioquía hace un año, cuando Tito estuvo destinado allí.
Byla tak skvělá, že jí Titus zajistil turné po provinciích.
La encontramos tan soberbia que Tito Ie pagó una gira por Ias provincias.
Titus.
Tito.
Titus mi přišel opravit dvířka od kuchyňské skříňky.
Titus trata de ajustar las puertas de los armarios.
Titus věří, že vyřeší všechny naše problémy.
Titus cree que lo resuelve todo.
Titus.
Titus.
To byl Titus.
Era Titus.
Sandy a Titus jsou kvůli tobě moc smutní.
Sandy y Titus están apenados por ti.
Titus.
A Titus.
Nejvíce se mi líbí Titus Andronicus.
Me gusta mucho Titus Andronicus.
Našel jsem ji na Titus IV.
La encontré en Titus IV.

Možná hledáte...