abatido spanělština

sklíčený

Význam abatido význam

Co v spanělštině znamená abatido?

abatido

Abyecto, ruin, despreciable. Sin ánimo ni energía.

Překlad abatido překlad

Jak z spanělštiny přeložit abatido?

abatido spanělština » čeština

sklíčený skleslý deprimovaný

Příklady abatido příklady

Jak se v spanělštině používá abatido?

Citáty z filmových titulků

Con su hijo convaleciente, La Sra. Cameron vuelve a Piedmont para atender al abatido padre.
Syn se zotavil a paní Cameronová se vrací do Piedmontu k zesláblému otci.
Spad 98 su escuadrón fue abatido en llamas en Mad River.
Spad 98 od vaší perutě sestřelen nad řekou Mad.
No podría decir cuántos animales he abatido.
Určitě by Vás ohromilo, kdybych Vám řekl, kolik různých zvířat jsem zabil.
Eso es lo que deja abatido al Dr.
Musím říct, že co jsem se stal doktorem, zmáhá mě to.
Habrías sido abatido a las primeras de cambio.
Měl jste jsi to uvědomit dříve.
Abatido en plena floración de mi pecado,.sin confesión, con todas mis imperfecciones a mis espaldas.
Byl jsem poslán ve výkvětu hříchů svých, bez přípravy, na Boží soud s vlnami všemi v hlavě své.
Fui abatido sobre Magdeburgo, Alemania, en 1943.
Sestřelili mě nad Magdeburkem v Německu v roce 1943.
Cualquier prisionero hallado fuera de los barracones. tras apagar las luces será abatido.
Kdo bude po večerce venku, bude okamžitě zastřelen.
El tigre de los mares ha sido abatido.
Mořský tygr byl uloven.
Pues si es así, no me extraña que usted, un hombre tan religioso, esté tan abatido.
Už tomu rozumím. Vy jste silně věřící člověk, ale nevěřím, že může kdokoli z nás něco dělat.
Parecía un poco abatido esa mañana.
Zdálo se, že je dnes poněkud společensky unavený.
Abatido, con gran cargo de conciencia.
Velice zoufalý, plný výčitek.
Sali fue a Neuilly sin explicar el asunto a nadie. Una vez allí, disparó sobre Rémy y fue abatido.
Aby nikdo nevěděl, že byl nahoře v Nevilly Sali zastřelil Rémyho a potom sebe.
Tiene aspecto de estar abatido.
Vypadá to, že jsi přetížený.

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Oriente Medio, tan abatido por las crisis, necesita algo más que tropas para poner fin a la fricción y el sufrimiento -una realidad que ha sido reconocida en conflictos anteriores en todo el mundo-.
Aby skončilo tření a strádání, krizemi přeplněný Střední východ potřebuje víc než jen vojska - což je skutečnost, která byla pochopena už v dřívějších konfliktech po celém světě.

Možná hledáte...