Příklady abstraktní pojem spanělsky v příkladech

Jak přeložit abstraktní pojem do spanělštiny?

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Terorismus je navíc abstraktní pojem, jenž hází do jednoho pytle všechna politická hnutí uchylující se k teroristické taktice.
Además, el terrorismo es una abstracción que agrupa todos los movimientos políticos que recurren a tácticas terroristas.

Možná hledáte...