ce | ac | ave | are

ace spanělština

položka řízení přístupu (ACE)

Význam ace význam

Co v spanělštině znamená ace?

ace

En el tenis y otros deportes similares, y en el vóley, tanto que se gana con el saque.

Překlad ace překlad

Jak z spanělštiny přeložit ace?

ACE spanělština » čeština

položka řízení přístupu (ACE)

ace spanělština » čeština

eso

Příklady ace příklady

Jak se v spanělštině používá ace?

Citáty z filmových titulků

Lástima que no conocieras a Ace Hanna.
Škoda, že naznáš Ace Hannu.
Ace se sintió tan mal que me adoptó.
Ace si to vyčítal, tak mi dal domov.
Ace vivió para saber que tenía razón.
Ace žil dost dlouho, aby věděl, že má pravdu.
Tú y Ace Hanna no habríais durado mucho como socios.
Ty a Ace Hanna byste dlouho parťáci nebyli.
No creo que Ace hubiera tenido muchas opciones.
Myslím, že Ace by neměl moc na výběr.
Ace Hanna estaría orgulloso de tu manera de pensar.
Ace Hanna by byl pyšný, jak přemýšlíte.
Cada día te pareces más a Ace Hanna.
Takhle budeš brzy lepší než Ace Hanna.
Parece que la historia de Ace Hanna iba en serio.
Vypadá to, že se řídíš příběhem Ace Hanny do důsledku.
Incluso Ace lo tenía, Joe.
Dokonce jí trpěl i Ace Hanna, Joe.
No quiero que nadie más falda, sólo su gatillo de ace.
Chceme ať vyjde jen on.
Bien, Ace, lo conseguiste.
Dobře, Acei a máš to.
Claro que lo hiciste, Ace.
Jistě, Acei.
Hola, Ace.
Ahoj, Acei.
Cuidado con la cabeza, Ace.
Pozor na hlavu, Acei.

ace čeština

Příklady ace spanělsky v příkladech

Jak přeložit ace do spanělštiny?

Citáty z filmových titulků

Škoda, že naznáš Ace Hannu.
Lástima que no conocieras a Ace Hanna.
Ace si to vyčítal, tak mi dal domov.
Ace se sintió tan mal que me adoptó.
Ace žil dost dlouho, aby věděl, že má pravdu.
Ace vivió para saber que tenía razón.
Ty a Ace Hanna byste dlouho parťáci nebyli.
Tú y Ace Hanna no habríais durado mucho como socios.
Myslím, že Ace by neměl moc na výběr.
No creo que Ace hubiera tenido muchas opciones.
Ace Hanna by byl pyšný, jak přemýšlíte.
Ace Hanna estaría orgulloso de tu manera de pensar.
Takhle budeš brzy lepší než Ace Hanna.
Cada día te pareces más a Ace Hanna.
Vypadá to, že se řídíš příběhem Ace Hanny do důsledku.
Parece que la historia de Ace Hanna iba en serio.
Dokonce jí trpěl i Ace Hanna, Joe.
Incluso Ace lo tenía, Joe.
Jak je, Ace? Rád tě vidím. Pojď dovnitř.
Me alegro de verte, entra en la casa.
Ale vás miluji, Ace-san. Jestliže tohle je vaše přání.
Pero voy a amarlo, Ace-san. si ese es su deseo.
Zdravím. Jsem Ace Stamper.
Hola, soy Ace Stamper.
Ace, nejsem příliš nábožensky založený, ale vím, co ví každý doktor.
Ace, no soy un hombre muy religioso, pero sé lo que saben todos los médicos.
Vrátila se do rodného domu, když starý Ace spáchal sebevraždu.
Se fue a vivir con sus padres después de la muerte de Ace.