lita | alta | ulita | Elita

alita spanělština

Význam alita význam

Co v spanělštině znamená alita?

alita

Pequeña ala. Objeto semejante a un plato de alrededor de 1 metro de diámetro, hecho de voqui tejido en espiral. Se usaba para aventar los granos de trigo.

Příklady alita příklady

Jak se v spanělštině používá alita?

Citáty z filmových titulků

Si no, le daré un puñetazo por cada alita.
Nebo mu dám za každý křídlo jednu ránu pěstí.
Una tal Alita Covas, una ciudadana estadounidense viviendo en Brasil.
Nějaká Alita Covas. Američanka žijící v Brazílii.
Alita Covas fue una asesina condenada a muerte.
Díky Bohu. Alita Covas byla popravena ve vězení.
Nuestra comida, cada pechuga, cada alita, se degustan rápidamente.
Jídlo tady v AKB, každá noha, každé stehno, je čerstvé, chutné, a...
DiIip, Kami y alita.
Dilip, Kami a Alita.
Toma una alita de bufalo!
Dejte si kuřecí křidýlko!
El gordo gilipollas se ha comido su última alita de pollo grasienta.
Ten tlustej hajzl si právě dává poslední sousto.
Ojalá me hubiera comido alguna alita.
Teď vidím, že jsem se ty křídla měl dát taky.
Tom, llévalo tú debajo de tu alita.
No ták, Tomě, vem ho pod své malinkaté křidýlko.
Toma, prueba una alita.
Víš co, zkus křidýlka.
Oye, Morgan, pásame una alita.
Morgane, sem s křídlem.
Morgan, pásame una alita.
Morgane, křídlo.
Alita, soy el Gran Kahuna, avisando: el Comandante Steve McGarrett se dirige a tu posición.
Malé křídlo, tady Velký Kahuna, pozor, velitel McGarrett míří k tvojí pozici.
Alita, abre.
Alito, otevři.

Možná hledáte...