lita | ulitý | uvita | Elita

ulita čeština

Překlad ulita spanělsky

Jak se spanělsky řekne ulita?

ulita čeština » spanělština

concha valva cáscara concha de caracol
Doporučujeme...Španělština? Jednoduše s cédéčkem!Koupit booktook.cz »

Příklady ulita spanělsky v příkladech

Jak přeložit ulita do spanělštiny?

Citáty z filmových titulků

Je to velká mušle, ulita.
Es una gran concha marina.
Vše, co mi zůstalo, bylo toto. toto chodící tělo. tato. tato ulita, tento duch z masa.
Lo único que quedó de mí fue este. este cadáver ambulante. este. este caparazón, este fantasma de carne.
Měkkýš je bezobratlý tvor s nečlánkovaným, měkkým tělem, jež obvykle kryje velká ulita.
Invertebrados no segmentados y blandos provistos de caparazón.
U jistých měkkýšů, kupříkladu zde, u slimáka, ulita schází čili je rudimentární.
Algunos moluscos, como las babosas, no tienen caparazón.
To je ulita.
Es una concha.
Nemáš ulitu, takže to, co řekneš, se nepočítá. Ulita je v našem táboře.
No tienes la concha, ya no importa lo que digas.
Stejně se ulita nepočítá, ty prasečí cecku! - Nech toho!
De todas formas la concha ya no funciona mas, Piggy.
Tahle sterilní ulita, tohle vězení.
Esta cápsula estéril, esta prisión.
A ta ulita se našla zahrabaná u domu jednoho z těch vojáků.
La concha estaba en la casa de uno de los soldados.
Po dobu pěti měsíců. tato speciálně konstruovaná ulita bude chránit larvu brouka. Ulita bude poskytovat ideální prostředí pro vývoj.
Durante un período de cinco meses. esta cáscara protegerá la larva que contiene, proporcionándole la temperatura y la humedad idóneas.
Po dobu pěti měsíců. tato speciálně konstruovaná ulita bude chránit larvu brouka. Ulita bude poskytovat ideální prostředí pro vývoj.
Durante un período de cinco meses. esta cáscara protegerá la larva que contiene, proporcionándole la temperatura y la humedad idóneas.
Ale tento malý sameček se ještě musí hodně učit - ulita amonita je pro něj ještě příliš silná.
Pero este pequeño macho todavía tiene que aprender que los caparazones de amonita son demasiado duros para él.
Žádná ulita.
No. Caparazón, no.
Nakonec, vše co zůstane je tahle studená, cudná. ulita bez lásky, nazývaná manželství. a neustálé roztrpčení nad otcovstvím.
Finalmente, todo lo que te queda es este frio, casto. caparazón sin amor llamado matrimonio. Y la irritación incesante de la paternidad.

Možná hledáte...

Doporučujeme...Španělština s kapesním tahákem uvnitřJazykový průvodceKoupit booktook.cz »