botín spanělština

kořist

Význam botín význam

Co v spanělštině znamená botín?

botín

Bota de caña muy corta, apenas pasando el tobillo Zapato deportivo, de suela dotada de tacos, con que se juega al fútbol y a otros deportes que se practican sobre césped

botín

Bienes de los vencidos, tomados por los vencedores tras el combate como premio Por extensión, rédito de un hecho violento o delictivo
Doporučujeme...Habla y opina!Intenzivní kurz španělské konverzaceKoupit booktook.cz »

Překlad botín překlad

Jak z spanělštiny přeložit botín?

botín spanělština » čeština

kořist lup špinavé peníze plenění plen loupení drancování

Příklady botín příklady

Jak se v spanělštině používá botín?

Citáty z filmových titulků

Las gentes del poblado de Yaklus están jugando cuando los guerreros son divisados regresando con cabezas y botín.
Lidé v Yaklusově vesnici se sázejí, když zahlédnou vracející se válečníky s hlavami a kořistí.
El Museo Británico trabaja en aras de la ciencia, no por el botín.
Britské muzeum pracuje v zájmu vědy a ne plenění.
Éste va a ser un buen botín.
Připravte se, už přijíždějí!
Sí, usted piensa que parezco tonta y un botín suelto.
Ale ano. Myslíte si, že jsem blázen a rozmazlený spratek.
Cargad el botín, deprisa.
Vracíme se na pevninu!
Yo les dije que el último botín no nos dio lo que era de esperar.
To byl můj nápad. A řeknu to znova, že ten podíl měl bejt mnohem větší.
A juzgar por lo que nos correspondió quizá no estés obteniendo un buen precio por el botín.
Alespoň náš podíl určitě. Možná ti za ten náklad zaplatili málo.
Hoy no obtuvimos el botín deseado, señor.
Tentokrát jsme neměli moc dobrou kořist, pane.
Sólo ayudé a transportar más tarde el botín.
Pomáhal jsem jen přemístit lup.
Nos ha robado nuestro mejor botín.
Připravila nás o celý náklad!
Seríamos un buen botín.
Byli bychom docela pěkný úlovek.
Con ella se llenarían diez museos. El botín del mundo entero.
Dost pro deset muzeí, kořist z celého světa.
Enseña el botín a Mac.
Jdeme to ukázat Macovi.
Huyó a Panamá con su botín, asumió otra identidad.
PřijeI do Panamy a změniI si identitu.
Doporučujeme...Španělsko-český, česko-španělský velký slovníkNejen pro překladateleKoupit booktook.cz »

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

De modo que el nuevo gobierno también necesitará ayuda internacional para recuperar al menos una parte del botín.
Také zde bude nová vláda potřebovat mezinárodní pomoc, má-li získat zpět alespoň část této kořisti.
El mismo mecanismo que llena de ganancias los bolsillos de las corporaciones globales impide que los gobiernos reclamen una parte mayor del botín.
Tentýž mechanismus, který nalévá zisky do kapes globálních korporací, zároveň brání vládám dělat si nárok na větší podíl na kořisti.
Algún Robin Hood probablemente cometió actos violentos contra los ricos y, para cubrir sus rastros, dio a los pobres parte del botín.
Jistý Robin Hood zřejmě skutečně tyranizoval bohaté, a aby zakryl stopy, část svého lupu rozdal chudým.

Možná hledáte...

Doporučujeme...Základy ekonomické španělštiny: Espaňol para economistasKoupit booktook.cz »