ave | nave | lave | have

cave čeština

Příklady cave spanělsky v příkladech

Jak přeložit cave do spanělštiny?

Citáty z filmových titulků

Dnes jsem práskla se školou. a budu pracovat jako go-go tanečnice. v baru Flaming Cave.
Hoy he dejado la escuela y voy a conseguir trabajo de go-go en el club Flaming Cave.
Vyjdeme ven predním vchodem, na ulici Cyprus. dolu na ulici Falls, nahoru ulicí Antrim. až nahoru na Cave.
Salimos por la puerta principal, a la calle Cyprus bajamos por la calle Falls, subimos por la calle Antrim hasta Cave Hill.
Ehm, dobře, Otče Cave.
Correcto. Bien hecho, Padre Cave.
Tak ráda tě zase vidím, Cave.
Me alegro de verte, Cave. Te pareces a tu padre.
Cave, zlato, pojď. Necháme je, Cave.
Ort, explícaselo a Cave, vamos.
Cave, zlato, pojď. Necháme je, Cave.
Ort, explícaselo a Cave, vamos.
Postarám se o ni, Cave.
Cuidaré de ella, Cave.
Řekl mi o tom Cave.
A mí me lo dijo Cave.
To je v Cave Spring.
Es en Cave Spring.
Cave Spring.
Cave Spring. Gracias.
Nakonec Wat Tyler, John Ball a Robert Cave z Dartford Baker byli ti tři mrtví, kteří se postavili zhýčkaným, bohatým a mocným v jejich den zúčtování.
Después de todo, quiénes eran Wat Tyler, John Ball y Robert Cave de Dartford Baker sino los tres muertos confrontando a los caprichosos, ricos y poderosos con su día del juicio.
Jsem Cave.
Me llamo Cave.
Tím jsi jedinečný, Cave.
Tú eres único en ese sentido, Caveh.
Nick Cave.
Nick Cave. Baladas de asesinatos.
Doporučujeme...Španělština v testech s gramatickým minimemKoupit booktook.cz »

Možná hledáte...