curarse spanělština

zotavovat se, zotavit, uzdravovat se

Význam curarse význam

Co v spanělštině znamená curarse?

curarse

Seguir un tratamiento de algo. Embriagarse, emborracharse.

Překlad curarse překlad

Jak z spanělštiny přeložit curarse?

curarse spanělština » čeština

zotavovat se zotavit uzdravovat se

Příklady curarse příklady

Jak se v spanělštině používá curarse?

Citáty z filmových titulků

Su marido se ha ido a Europa a curarse.
A její muž odjel do Evropy, aby se léčil.
Son los hurdanos, los que, al intentar curarse, a veces la infectan mortalmente.
Hurďané však někdy umírají z toho, jak se snaží uštknutí léčit.
Suban, tienen que curarse.
Běžte se nejdřív nechat ošetřit.
Era como alguien con una enfermedad y que no quiere curarse.
Byla jsem jako nemocný člověk, který se nechce uzdravit.
Es la única enfermedad de la que uno no tiene prisa en curarse.
To je jediná nemoc, u které se netěšíte, že vás budou léčit.
Una enfermedad mental puede curarse con la colaboración del paciente.
Každou chorobu mysli je možné léčit za spolupráce pacienta.
Más vale que vaya a curarse esas manos.
Ať se vám brzy uzdraví ty ruce.
Un corazón herido puede aún curarse, pero un corazón muerto, no creo.
Raněné srdce se jistě vyléčit dá. Ale jestli i prostřelené, to je otázka.
Conmigo puede curarse.
Se mnou má šanci jako s kýmkoli jiným.
Fue a curarse.
Byl se léčit.
Pero con un tratamiento psiquiátrico adecuado podría curarse por completo.
Při řádné psychiatrické léčbě se z toho může dostat.
Le gustaría quedarse, para curarse del todo.
Rád by zůstal trochu déle, aby se doléčil. Vidíte, jak je sešlej?
Nada que no pueda curarse con una ración de grano y un día de descanso.
Žádné, které nemohly být vyřešeny přídělem obilí a dnem odpočinku.
Mientras su cerebro tenga suficiente tiempo para curarse.
Pokud jeho mozek dostane čas na uzdravení.

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Si bien los males de Rusia podrían curarse con reformas liberalizadoras, es improbable que se encare una agenda de ese tipo en un país plagado de corrupción y con líderes enfáticamente antiliberales.
Liberalizační reformy by sice mohly ruské neduhy vyléčit, avšak taková agenda nebude pravděpodobně přijata v zemi, která je zamořená korupcí a má výrazně neliberální vedení.

Možná hledáte...