cvaknout čeština

Příklady cvaknout spanělsky v příkladech

Jak přeložit cvaknout do spanělštiny?

Citáty z filmových titulků

A nezapomeň si cvaknout píchačky, prcku.
Y no te olvides de marcar el reloj, enano.
Nech mě to cvaknout.
Déjame tomarla.
Budeš mi muset cvaknout oběd.
Vas a tener que comprarme el almuerzo.
Jediné, co musíte udělat, je cvaknout vypínačem.
No tiene más que apretar el botón.
Jediný, co jsem musel udělat, bylo zaměřit a cvaknout.
Sólo tenía apuntar y apretar el botón.
Ale tentokrát neuslyšíte ani cvaknout kohoutek.
Pero esta vez ni siquiera oirás el gatillo.
A pak jsem za mnou uslyšela cvaknout dveře.
Entonces, oí el ruido de la puerta abriéndose detrás de mí.
A pak jsem za mnou uslyšela cvaknout dveře.
Después, oí que la puerta se abría detrás de mí.
Jen, až budete zavírat dveře, tak to musí cvaknout.
Cuando cerréis la puerta, tirad hasta que se eche la cerradura.
Ale nemůžu prostě cvaknout vypínačem a nechat to být.
Pero eso no se puede cerrar como si fuera un grifo.
Podívej, Shelby, nemůžu cvaknout vypínačem a vypnout posledních 15 let.
Mira, Shelby, no puedo apretar un interruptor y hacer que desaparezcan los últimos 15 años.
Slyšela jsem to cvaknout.
Ha sonado un clic.
Musí to cvaknout, abys měla jistotu, že je zamčené.
Tienes que oír que se cierra el pestillo para saber que está bien cerrada.
Nedošlo mu, že aby si mohl zapálit tu benzínem nacucanou cigaretu, musí cvaknout zapalovačem, tak jsem ho ohodila pěnou.
No pensó que para encender uno de sus cigarrillos empapados en gasolina necesitaría un encendedor, así que tuve que llenarlo de espuma.

Možná hledáte...