cvaknutí čeština

Překlad cvaknutí spanělsky

Jak se spanělsky řekne cvaknutí?

cvaknutí čeština » spanělština

tintín dring

Příklady cvaknutí spanělsky v příkladech

Jak přeložit cvaknutí do spanělštiny?

Citáty z filmových titulků

Víc si nepamatuju, jen další výstřely, až zaznělo cvaknutí a revolver byl prázdný.
No recuerdo nada más, sólo los disparos, uno tras otro hasta que hubo un ruido y el revólver estaba vacío.
To cvaknutí v telefonu.
Ese click en el teléfono.
Takový cvaknutí v hlavě.
Un clic en la cabeza.
Cvaknutí v hlavě, který mě uklidní.
Ese clic en la cabeza que me hace sentir en paz.
Ještě jsem neslyšel to cvaknutí.
Aún no he sentido ese clic del engranaje.
Cvaknutí.
Clics.
Když se ozve to cvaknutí, přestanu slyšet ten telefon.
Cuando oigo ese clic, dejo de oír el sonido de ese teléfono.
Cítím ve střevech milion cvaknutí.
Tengo un millón de clics en las tripas.
Volal k nám domů a když jsem to zvedl já, ozvalo se z druhé strany jen provinilé cvaknutí.
Él llamaba a la casa, y si yo contestaba, él colgaba.
Jo, to cvaknutí mě přivádělo k šílenství.
Cuando colgaba, me volvía loco.
Je to to cvaknutí, co je přivádí k šílenství.
Cuando cuelgan, se vuelven locos.
Kimberly, až uslyšíte cvaknutí, vstupte. Sama.
Kimberly, al oír el cerrojo, entre Ud. Sola.
Umístěte nohu na páku a posuňte sedadlo nahoru dokud neuslyšíte cvaknutí.
Coloque un pie sobre la base y tire del taburete hacia arriba hasta escuchar un clic.
Jenom pár cvaknutí.
Sólo un par de chasquidos.

Možná hledáte...