op | hp | top | rop

hop čeština

Příklady hop spanělsky v příkladech

Jak přeložit hop do spanělštiny?

Citáty z filmových titulků

Hop, synu.
Arriba, hijo.
Hop, hop.
Arriba, arriba.
Hop, hop.
Arriba, arriba.
Hop z auta a nikomu se nic nestane.
Salgan del coche y nadie saldrá herido.
Hop a skok a točte se.
Arrastra los pies y da media vuelta.
Hop, Casy!
En marcha.
Tak pojď. Héj-hop. Musím tě umýt za ušima.
Vamos, arriba, Debo limpiarte detrás de tus orejas.
Elá hop.
Magia pura.
A hop!
Arriba.
The Flea Hop.
El Flea Hop.
A hop.
Salten.
Hop a skok přes krokodýlí říčku.
Saltar y atravesar el río del cocodrilo.
Passini, ty a Aymo hop do zad.
Passini, tú y Aymo a la parte atrás.
No tak. Hop!
Vengan, pequeñas.

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

NEW YORK - Nadcházející schůzka G-20 je hop nebo trop.
NUEVA YORK - La inminente reunión del G-20 es un acontecimiento donde se gana o se pierde.
Volby jsou zřídkakdy záležitostí hop nebo trop.
Las elecciones raras veces son asuntos de vida o muerte.
Televize a noviny nepřestávají roztrubovat každý hop a skok globálních finančních trhů.
La televisión y los periódicos no dejan de anunciar cada movimiento de los mercados financieros mundiales.