internación spanělština

Význam internación význam

Co v spanělštině znamená internación?

internación

Acción o efecto de internar.

Příklady internación příklady

Jak se v spanělštině používá internación?

Citáty z filmových titulků

Él debe firmar los papeles de la internación.
Musí podepsat její předání do péče.
Ambos estuvieron en campos de internación en la Segunda Guerra Mundial.
Oba byli během druhý světový v internačnim táboře.
El Dr. Miklos Nyiszli sobrevivió su internación.
Doktor Miklos Nyishli přežil internaci.
Pero tiene que ser sin internación.
Ale nesmí mě tam zavřít.
Su madre nació en un campo de internación.
Narodila se v internačním táboře.
Estuve apostado aquí durante la guerra en un campo de internación.
Už jsem byl v Pasadeně. Za války jsem byl umístěný v internačním táboře kousek odtud.
La ficha de internación de Gabriel de hace 30 anos atrás. describiendo alucinaciones paranoicas. de que personas tomarían sus tierras un día.
Potvrzení o přijetí Gabriela do ústavu, před 30 lety. Byla mu prokázána paranoia z toho, že jednoho dne mu lidé seberou království, ve kterém žije.
Un paquete que combina la internación y las vacaciones para recuperarse.
Dáme dohromady pobyt v nemocnici s léčebnou dovolenou.
Ésta fue su primera internación desde que se rompió la pierna a los 23 años.
Je to jeho první hospitalizace od té doby, co si zlomil nohu ve svých 23. Nebo 22.
Con una internación hospitalaria como la mía, pierdes masa muscular, no grasa.
Blbá nemocnice, jako ta moje, ztrácíš zatracené svaly ne tuk.
La internación cuesta mucho dinero.
No co, pobyt v nemocnici je drahý.
Murió 24 horas después de su internación.
Zemřela 24 hodin po přijetí na kliniku.
El Hospital Británico no le cobró nada a Erik por la internación. Y sólo alrededor de 10 dólares por todos los medicamentos que le dieron.
Nemocnice od Ericka nepožadovala žádné poplatky za pobyt, jen 8 liber za léky, které mu dali.
Decidí viajar a Gran Bretaña para averiguar cómo una internación podía ser gratis y cómo los medicamentos podían costar sólo 10 dólares.
Rozhodl jsem se navštívit Velkou Británii, aby jsem zjistil, jak může být pobyt v nemocnici zdarma a proč stojí léky jen 10 dolarů.

Možná hledáte...