interruptor spanělština

vypínač

Význam interruptor význam

Co v spanělštině znamená interruptor?

interruptor

Electrónica.| Dispositivo eléctrico cuya función es detener el flujo de corriente eléctrica entre dos puntos. Tradicionalmente, un interruptor sólo tiene dos posiciones: apagado y encendido.

Překlad interruptor překlad

Jak z spanělštiny přeložit interruptor?

interruptor spanělština » čeština

vypínač switch přerušovač

Příklady interruptor příklady

Jak se v spanělštině používá interruptor?

Citáty z filmových titulků

Ahí está el interruptor.
Tady je vypínač.
El interruptor rojo enciende la dinamita.
Červený vypínač zapálí dynamit.
El interruptor está aquí, si no recuerdo mal.
Vypínač je někde tady, pokud si vzpomínám.
El interruptor está cerca de la puerta.
Vypínač je u dveří.
Claro, destrozo el interruptor y después lo muevo.
Jasně. Přehodím výhybku a pak ji vrazím zpátky.
Sujeta esto junto al interruptor.
Drž tohle před sebou. Zůstaň u vypínače.
Aquí está el interruptor.
Tady je tlačítko ovládání.
Abran paso al interruptor.
Nechte mi místo, abych dosáhl na ten spínač.
Antes de accionar el interruptor. recemos una silenciosa plegaria.
Než začneme, dámy a pánové provedeme tichou modlitbu.
El interruptor. bájalo.
Přepínač. Zasuň ho.
Un interruptor que suena en la cabeza.
Je to jako vypínač v hlavě.
Primero se acciona el interruptor principal, se fija el impacto al tonelaje deseado.
Nejprve zapnete hlavní vypínač, pak nastavíte úder na požadovanou zátěž.
No sé qué interruptor usar.
Nerozeznám jeden vypínač od druhého, plukovníku!
He apoyado esta silla en el interruptor principal.
Opěradlo téhle židle se mi zaseklo v hlavním spínači proudu.

Možná hledáte...