interrupce čeština

Překlad interrupce spanělsky

Jak se spanělsky řekne interrupce?

interrupce čeština » spanělština

aborto aborto inducido engendro

Interrupce čeština » spanělština

Aborto inducido

Příklady interrupce spanělsky v příkladech

Jak přeložit interrupce do spanělštiny?

Citáty z filmových titulků

Vyšlo najevo, že v 70. letech dělal nelegálně interrupce.
Al parecer, en los años '70 practicó abortos ilegales.
Zeptejte se interrupce je vyroben.
Pídele que se haga un aborto.
Přidejte se k nám do hluboké diskuze o pronikavých tématech zaměstnávající dnešní společnost-- témata jako interrupce, terorismus, kriminalita, chudoba, sociální reformy, kvantová teleportace, natvrdlost dnešní mládeže a válka.
Hoy hablaremos en profundidad de los temas acuciantes de la sociedad de hoy: El aborto, el terrorismo, el crimen la pobreza, la reforma social la teleportación cuántica, la calentura de los jóvenes y la guerra.
Byla to interrupce.
Fue un aborto.
Takže, brzy už nebude záležet na tom, jestli je interrupce legální nebo ne.
No es que no puedan, es que no van a buscar mucho.
V minulém století se spousta problémů přela s tímto dodatkem. Včetně věci jako je interrupce, sňatků homosexuálů a závislosti na sázení.
En el siglo pasado, muchas problemáticas pusieron en cuestión esa enmienda, incluyendo el aborto, el matrimonio gay y el juego.
Proces interrupce není příjemný.
El procedimiento del aborto no es agradable.
Pokud bychom usoudili, že nemá zrcadlový syndrom. pak interrupce jejího těhotenství nijak jejím játrům nepomůže.
Si no existe un síndrome espejo, finalizar su embarazo no ayudará a mejorar su hígado.
S děvčaty na příjmu se dohodněte na termínu interrupce.
Habla con las recepcionistas para el ingreo y nos ocuparemos de ello.
Má poslední práce bylo provádět pozdní interrupce svobodným puberťačkám.
Mi último trabajo fue hacer abortos avanzados a adolescentes solteras.
V Pennsylvánii je interrupce povolena do 24. týdne.
Pensilvania permite el aborto hasta una gestación de 24 semanas.
Dali jsme jasně najevo, když jsme se sem hlásili, že interrupce není řešení.
Bueno, lo dejamos muy claro cuando enviamos nuestra solicitud para la transferencia, el aborto no es una opción.

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Poukazují na to, že interrupce zabíjí jedinečného, živého lidského jedince.
Señalan que con el aborto se mata a un individuo humano vivo y único.

Možná hledáte...