interrupción spanělština

přerušení, zastavení

Význam interrupción význam

Co v spanělštině znamená interrupción?

interrupción

Acción o efecto de interrumpir.

Překlad interrupción překlad

Jak z spanělštiny přeložit interrupción?

interrupción spanělština » čeština

přerušení zastavení

Příklady interrupción příklady

Jak se v spanělštině používá interrupción?

Citáty z filmových titulků

Tiene 23 años, y duerme desde hace 23 años. sin interrupción. noche y día.
Je mu třiadvacet let a celých třiadvacet let spí. Nepřetržitě.
Observamos que la mano del Dr. Mabuse, sin interrupción, ya en el aire, en la pared, o sobre la manta de su cama, se movía como si escribiera.
Všimli jsme si, že jeho ruka naznačovala psaní. Ve vzduchu, na zdi, na dece. Dali jsme mu tužku a papír.
Va a haber una pequeña interrupción.
Bude malé přerušení.
Perdone la interrupción, señor.
Jsem Callendar. Vedu kolonu vozů pro Poole and Simmons.
Su Alteza, perdone la interrupción.
Vaše Výsosti, odpusťte, že vyrušuji.
Aborrezco esta interrupción y continuaré con los deseos. proponiendo salud a alguien muy querida para mí.
Vaše poznámky přejdu bez povšimnutí, a navrhuji přípitek na milovanou bytost.
Disculpe la interrupción, Mayor.
Omlouvám se za prerusení, majore.
Por favor,Sres, disculpen la interrupción.
Prosím omluvte toto prerusení.
Pero que le pareció una pena la interrupción.
Prý je škoda, že vám do toho něco přišlo.
Ilustre Plantagenet, el más generoso de los príncipes, prestad favorable atención a nuestros requerimientos y perdonad la interrupción. de vuestro celo cristiano.
Vznešený kníže ze slavného rodu, příznivým uchem vyslyš naši žádost a promiň nám, že rušíme tě takhle v tvém bohabojném, svatém rozjímání.
Disculpad la indecorosa interrupción de la fiesta.
Je mi líto, že došlo k tak nepěknému narušení dnešní hostiny.
Pero debéis disculpar esta interrupción, y los malos modales del Sr. Hannassey.
Ale musím se vám omluvit za to vyrušení - i za způsoby pana Hannasseyho.
Disculpe la interrupción.
Co se děje? - Promiňte, že vás ruším.
Siento la interrupción.
Promiňte to přerušení.

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Esta grosera interrupción de la indolencia de sus majestades por parte de sus súbditos generó ira y algo más: miedo.
Toto hrubé narušení netečnosti jejich veličenstev, jenž zapříčinili jejich poddaní, vyvolalo zuřivost a zlost a ovšem ještě něco jiného - strach.
Una interrupción súbita de esos flujos es un duro golpe y plantea desafíos especiales que esos países no pueden resolver por sí solos.
Náhlé zastavení tohoto toku je těžkou ranou přinášející specifické problémy, které tyto země samotné nemohou vyřešit.
Algunos críticos están preocupados por la posibilidad de que haya corrupción en el propio programa contra la corrupción: que se utilice esa lucha para encubrir la interrupción de la ayuda a los países que desagraden al Gobierno de los Estados Unidos.
Někteří kritici se obávají korupce v samotné protikorupční agendě: totiž toho, že tento boj bude zneužit jako zástěrka pro zastavení pomoci zemím, které vzbudí nelibost administrativy USA.
El mundo recién está empezando a ver destellos de una ciberguerra -en los ataques de interrupción de servicio que acompañaron la guerra convencional en Georgia en 2008, o el sabotaje reciente de las centrífugas iraníes-.
Svět teprve začíná vidět první záblesky kybernetické války - jmenujme například útoky formou odepření služeb, které doprovázely konvenční válku v Gruzii v roce 2008, nebo nedávnou sabotáž íránských centrifug.
Tras una corta interrupción, las obras continuaron.
Po krátkém přerušení byla výstavba obnovena.
Su condición para negociar con Irán es la interrupción previa de sus actividades de enriquecimiento nuclear.
Jejich podmínkou pro vyjednávání s Íránem je zastavení aktivit vedoucích k obohacování uranu.
La repentina interrupción en el flujo de esos materiales esenciales para el proceso productivo obligó a reevaluar la forma en que funcionan esas cadenas de distribución.
Náhlé přerušení toku těchto nepostradatelných materiálů ve výrobním procesu si vynutilo revizi toho, jak tyto dodavatelské řetězce fungují.
No obstante, a menos que se produzca una interrupción repentina e inesperada de las tendencias actuales, esta sugerencia va a ir perdiendo cada vez más validez en los próximos dos años.
To stále platí. Pokud však nedojde k náhlému a nečekanému přerušení současných trendů, bude za dva roky tato pravda platit o něco méně.
Cuando ello ocurre, se paga un costo intolerable en la forma de interrupción del crecimiento y desempleo.
Cena za přerušení růstu a nezaměstnanost je nepřijatelně vysoká.
El Partido Democrático de Japón (PDJ) de Yukio Hatoyama le dio una paliza al Partido Democrático Liberal, que había gobernado casi sin interrupción durante medio siglo.
Demokratická strana Japonska (DSJ) Jukia Hatojamy rozdrtila Liberálně demokratickou stranu, která vládla téměř bez přestávky půl století.
En primer lugar, algunos de estos conflictos todavía pueden aún dar lugar a una verdadera interrupción del suministro, tal como ocurrió en los años 1973, 1979 y 1990.
Za prvé mohou některé z těchto konfliktů stále vyvolat rozvrat nabídky, k jakému došlo v letech 1973, 1979 a 1990.
Y en el caso de las naciones consumidoras de Europa Central y Occidental, los efectos en los precios y la inquietud ante una potencial interrupción el suministro tuvieron consecuencias significativas.
A pro spotřebitelské země v západní a střední Evropě měly cenové efekty a obavy z přerušení dodávek značnou důležitost.
Como resultado, la cura puede resultar mucho menos severa -un aumento moderado del desempleo y una breve interrupción del crecimiento, en lugar de una recesión total con pérdida masiva de empleos.
Díky tomu nemusí být výsledek zásahu příliš bolestný - umírněný nárůst nezaměstnanosti a krátká pauza v růstu se zdá pravděpodobnější než rozvinutá recese a obrovský vzestup nezaměstnanosti.
Nos ha sacado de todas las recesiones y ciertamente puede recuperarse de esta interrupción en el crecimiento.
Dostaly nás zatím ze všech recesí a beze vší pochyby nám pomohou překonat i tuto přestávku v hospodářském růstu.

Možná hledáte...