inundarse spanělština

Význam inundarse význam

Co v spanělštině znamená inundarse?

inundarse

Inundar (uso pronominal de ...)

Příklady inundarse příklady

Jak se v spanělštině používá inundarse?

Citáty z filmových titulků

Hay mucha filtración. Podría inundarse en cualquier momento.
Každou chvíli nás to může zatopit.
Esta carretera podría inundarse.
Celá cesta může být zaplavená.
Aparentemente, Paris es propenso a inundarse en el invierno.
Jak je vidět, Paříž je náchylná k záplavám v zimě.
Y los compartimientos comienzan a inundarse.
Voda začne zaplavovat oddíly na přídi.
Va a inundarse.
Ona se potápí.
Este túnel va a inundarse.
Celý tunel bude zaplaven.
Ha vuelto a inundarse.
Zase vytekl.
El puente podría inundarse.
Mohlo by to strhnout most.
Hace tres años, cuando te dije que eras la Elegida que sólo tú podrías detener al gran Mal sé que tu mente debió inundarse de confusión.
Před třemi lety, když jsem ti říkala, že jsi vyvolená, že jen ty můžeš zastavit to nejhorší zlo, vím, že sis musela myslet, že jsem zmatená.
Nos fue bien en la mayoría de las carreras. Pero a los tres días de dejar Honolulu la quilla se partió y comenzó a inundarse.
Jeli jsme dobře, po většinu závodu, ale potom, tři dny od Honolulu, se začal kýl oddělovat.
El sistema remoto debió dañarse al inundarse la sala de máquinas.
Celý systém šel do háje, když se zatopila strojovna.
Mientras el desierto vive el peak de la sequia, la serpenteante red de canales del Okavango finalmente se llena. Y esta lista para inundarse.
Zatímco zvířata na poušti musejí překonávat to nejkrutější sucho, meandrující koryta v Okavangu jsou konečně plná a brzy začnou přetékat.
Cuando falló la electricidad algunos de los niveles más bajos comenzaron a inundarse.
Když selhala elektřina, voda zatopila spodní patra.
Bueno, están cerrados al público, porque tienen el infortunado hábito de inundarse una y otra vez.
No, byly uzavřeny pro veřejnost, protože mají ve zvyku se tu a tam zaplavovat.

Možná hledáte...