invocación spanělština

Význam invocación význam

Co v spanělštině znamená invocación?

invocación

Acción o efecto de invocar. Literatura.| Parte de un poema o discurso en que se invoca alguna deidad o se hace alguna súplica.

Příklady invocación příklady

Jak se v spanělštině používá invocación?

Citáty z filmových titulků

Ahora estoy lista a unirme a ti en la invocación.
A nyní jsem připravená k vaší invokaci.
Está debajo de la alfombra, pero antes hay que hacer una invocación.
Přímo pod tímto kouzelným kobercem. Ale budeme muset ukuchtit jedno malé kouzlo.
Deja que mi sueño sea tu invocación.
Ať je můj spánek tvou modlitbou.
Si hay algún espectador casual, ajeno a la invocación, entonces nada sucede.
Když se sem budou lidé chodit jen dívat a ne prosit, pak se nic nestane.
No, para una invocación.
Ne, pro rituál.
Es un medio de invocación.
Je to forma vzývání Ďábla.
Es la firma del documento que usamos en la invocación.
To je ten dokument, který jsme použili při vzývání.
Hoy, por la invocación de los Poderes de Actos de Guerra. de parte del Presidente, declaro el estado de Ley Marcial en esta ciudad.
Podle válečného zákona, který dnes podepsal pan prezident, vyhlašuji v tomto městě stanné právo.
Como en el flujo temporal de una invocación.
Něco jako vyvolávání představ.
Creo que sirve para la invocación de algo llamado.
Myslím, že je to kouzlo pro uvolnění něčeho nazývaného.
La invocación a Haman, idiota.
To je příchod Hamána, tupče!
Más tarde, esa misma noche, logramos obtener uno de los aparatos de invocación a cambio de un convertidor de energía.
Téže noci se nám podařilo vyměnit jedno z těch přivolávacích zařízení za konvertor energie.
Lo necesitamos para la invocación.
Potřebujeme ho pro pozvednutí.
Ha venido para la invocación.
Zaplatí za to, co udělal - Je zde kvůli pozvednutí.

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

La invocación que se hizo después de la Segunda guerra Mundial de la seguridad nacional como fundamento legitimador de un Estado económicamente activo amplió el liderazgo estadounidense.
Odvolávání se na národní bezpečnost coby legitimizující důvod ekonomicky aktivního státu po druhé světové válce vedoucí roli Ameriky dále rozšířilo.
La invocación por parte de los neoconservadores del ejemplo del Imperio británico son traídos por los pelos.
Neokonzervativní odvolávání se na příklad britského impéria je přitažené za vlasy.
Además, no sería realista, porque en la actual era de la mundialización la invocación de la democracia resultaría evidentemente falsa.
Kromě toho by byla nerealistická, protože v současném věku globalizace by jakékoliv dodatečné požadavky na demokracii byly odhaleny jako očividně falešné.
La invocación de la cláusula de autodefensa colectiva de la Organización el 12 de septiembre de 2001 fue sólo el principio.
Vyhlášení povinnosti kolektivní obrany států NATO dne 12. září 2001 bylo jen začátkem.
Sólo la invocación de este tipo de membresía puede enfrentar el desafío de quienes consideran apoyar el golpe de un monarca, o general, o gobierno provisional en nombre de su libertad.
Pouze apel na takový druh členství může odrazit zpochybňování ze strany těch, kdo ve jménu vlastní svobody zvažují podporu převratu ve prospěch vladaře, generála či prozatímní vlády.

Možná hledáte...