involucro spanělština

Význam involucro význam

Co v spanělštině znamená involucro?

involucro

Botánica.| Conjunto de brácteas situadas a la misma altura, en la base de una inflorescencia como un capítulo o una umbela. Antes de abrirse un capítulo, las florecitas están protegidas por una especie de botón floral formado por el involucro.

Příklady involucro příklady

Jak se v spanělštině používá involucro?

Citáty z filmových titulků

No me involucro en las discusiones.
Do hádek se nemíchám.
Si me involucro en lo que sucede, es problema mío.
Hele to, že se do něčeho namočim, je sakra jenom moje věc.
Si antes de un concurso me involucro con una chica. eso puede tener un efecto negativo en mi cabeza. y, por lo tanto, puede anular mi esfuerzo.
Například, kdybych se před soutěží citově zapletl s nějakou dívkou. Mohlo by mě to negativně ovlivnit. A proto musím odstřihnout své emoce a být před soutěží svým svým způsobem chladný.
No me involucro con mis mujeres.
Nezaplétám se se ženami, se kterými pracuji.
Verás que es el mejor tipo que hay en el mundo. Y sólo lo involucro con alguien que sea tan copada como vos.
Je to nejlepší chlap na světě, a nechci aby se kolem něj motal jen tak někdo, musí to být někdo tak super jako ty!
Escribó sobre gente rara Y a veces, cuando investigo. me involucro con ellos.
Píšu o neobvyklých lidech a někdy když dělám svoje průzkumy. Zapletu se s nima.
Nunca me involucro con mis historias, nunca dejo que otro llegue antes. y nunca duermo con alguien del trabajo.
Nikdy se nenechám unést svým příběhem, nikdy nedopustím, aby mě někdo přeběhl. a nikdy nespím s někým, s kým pracuji.
No me involucro con cada mujer que me dice que le gusto.
Nemám ve zvyku blbnout s každou ženskou, která mě má celkem ráda.
Lo cual probablemente sea mejor para usted pues todos los hombres con los que me involucro seriamente, terminan muertos.
Vlastně to tak bude lepší, protože všichni muži se kterými si kdy něco začnu mi vždy zemřou.
Es decir, no me involucro.
Chci říct, že se do toho nechci zaplétat.
Mira, Morticia, yo no me involucro, es demasiado fuerte.
Podívej, Morticie, nechci se plést. Je těžký to celý pochopit, chápeš?
En general, no me involucro con desconocidos.
Normálně bych se o cizí nezajímal.
No doy mi punto de vista, no me involucro.
Nevyslovuji názor, nepodnikám kroky, nezaplétám se.
Pero J.T., debo advertirte me involucro mucho.
Ale J.T., musím tě varovat, jsem hodně praktický.

Možná hledáte...