involucración spanělština

Význam involucración význam

Co v spanělštině znamená involucración?

involucración

Acción o efecto de involucrar o de involucrarse.

Příklady involucración příklady

Jak se v spanělštině používá involucración?

Citáty z filmových titulků

Nuestra involucración en la elección fue avergonzante y cuestionable.
Naše zapletení do volební kampaně bylo trapné a nepřijatelné.
Tienes una involucración personal en él.
Jsi v tom osobně angažovaný.
Ella y su marido han hecho grandes esfuerzos por esconder su involucración en la Materia Zero.
Ona i její muž zašli daleko, aby její spojení s nulovou hmotou skryli.
Eso explica la involucración de Nikita.
To vysvětluje Nikitino zapojení.
No sin involucración gastrointestinal.
Ne bez zásahu amerických vojáků.
Hiciste lo correcto diciéndonos sobre la involucración de Georgia con los robos.
Udělal jste správnou věc, když jste nám řekl o tom, že byla do těch loupeží zapojena i Georgia.
Esta chica muerta. será por su involucración en algún club sórdido sexual clandestino de la universidad.
Ta mrtvá dívka - určitě se zapletla s nějakým nechutným sexuálním tajným univerzitním klubem.
Pero hazle un favor al sello y simplemente. abstente de hablar sobre nuestra involucración de la una con la otra por un tiempo.
Udělejme vydavatelství laskavost a počkejme s rozšířením toho, že spolupracujeme. Jen na chvíli.
Tengo un par de preguntas sobre su involucración en el proyecto Halo.
Mám pár otázek ohledně vašeho zapojení v projektu Halo.
Estoy dispuesto a apostar mi carrera. en su involucración en el asesinato de los Wayne.
Vsadím svou kariéru na to, že je do vraždy Wayneových zapletený.
Que todo lo que he querido es llegar a algún tipo de acuerdo sin la involucración de la policía donde pueda estar alejada de la vida de mis hijas.
Vše, co jsem kdy chtěla, je přijít s nějakým druhem dohody, bez zahrnutí policie, kde by bylo, že můžu být částí života svých dcer.
Su involucración con el presidente todavía sigue sin confirmarse.
Její románek s prezidentem stále nebyl potvrzen.
Antes de que diga nada, quiero asegurarle que AllSafe ha duplicado sus esfuerzos para encontrar a los hackers, ya sea reconfirmando la involucración de Colby o encontrando a los verdaderos culpables.
Než se jakkoliv vyjádříte, chci vás ujistit, že AllSafe zvýšil svou snahu při hledání oněch hackerů, ať už se tím potvrdí Colbyho účast, nebo najdeme skutečné pachatele.
La involucración naval es un paso importante.
Námořní účast bude strmou eskalací.

Možná hledáte...