absolut švédština

absolutní

Význam absolut význam

Co v švédštině znamená absolut?

absolut

fullständig

absolut

; utan förbehåll

Překlad absolut překlad

Jak z švédštiny přeložit absolut?

Příklady absolut příklady

Jak se v švédštině používá absolut?

Citáty z filmových titulků

Det finns absolut ingenting jag kan åstadkomma här!
Není vůbec nic, čeho tu můžu dosáhnout.
Det vill vi absolut inte.
To bychom nechtěli ani ve snu.
Det kommer absolut inte på fråga.
Nic takového.
Nej, 151. Absolut.
Ne, určitě 151.
Absolut inte.
Zapomenout? Bohužel ne.
Absolut, jag har hjälpt mrs Teasdale med inbjudningskorten.
Ovšem! Pomáhala jsem paní Teasdalové s pozvánkami.
Absolut inte.
Rozhodně ne.
Jag går absolut inte till ert rum.
K vám rozhodně nepůjdu.
Ja, det är absolut allt.
Ano. To je naprosto vše.
Absolut inte, jag ska springa.
To ne. Já poběžím.
Det absolut sista benet vi behövde för att få vår brontosaurus komplett.
Úplně poslední kost, kterou jsme potřebovali k dokončení brontosaura.
Men jag vill absolut inte promenera med er.
Ale já jsem si úplně jistá, že s vámi nechci jít na procházku.
Din faster får absolut inte veta vem jag är.
Tvoje teta nesmí nikdy zjistit, kdo jsem.
Jag vill ha absolut tystnad.
Chci absolutní klid.

Absolut čeština

Překlad absolut švédsky

Jak se švédsky řekne absolut?

Absolut čeština » švédština

Absolut Vodka

Možná hledáte...