absolutní čeština

Překlad absolutní švédsky

Jak se švédsky řekne absolutní?

absolutní čeština » švédština

absolut oavvislig alldeles

Příklady absolutní švédsky v příkladech

Jak přeložit absolutní do švédštiny?

Citáty z filmových titulků

Chci absolutní klid.
Jag vill ha absolut tystnad.
Musí na něj být absolutní spoleh.
Vi måste vara helt säkra på honom.
Tokáta a fuga, patří do té třetí skupiny, kterou nazýváme absolutní hudba.
Toccata och Fuga, som är musik av den tredje sorten, vad vi kallar absolut musik.
Absolutní ignorování novinářů.
Skygg för pressen.
Tvojím pohrdáním slabostmi, tvojí absolutní netolerancí.
Din fördom mot svaghet, din intolerans.
A absolutní.
Och en fullständig snobb.
Jeho bohatství bylo nezměrné, jeho moc absolutní.
Hans undersåtar var otaliga och han var omåttligt rik.
Ukázat a zveřejnit neupřímnost, zlovůli politické mašinérie Bosse Jima W. Gettyse, který má nyní absolutní kontrolu nad vládou tohoto státu.
Att sätta fingret på hur oärligt och på vilket vidrigt sätt som Boss Jim W. Gettys sköter politiken i vår delstat.
Svět ho zklamal, a tak si postavil svůj vlastní, absolutní monarchii.
Jag vet inte. Han var besviken på världen, så han gjorde en egen en absolut monarki.
Pánové, jestli vím, co je čirá laskavost a absolutní šlechetnost, je to díky sestrám Brewsterovým.
Ja, man vet vad godhet är efter att ha träffat systrarna Brewster.
Madame musí mít absolutní klid.
Madame måste få lugn och ro.
Je to absolutní nula.
Han är ingen - absolut ingen.
Absolutní.
Helt klart.
Absolutní utajení je bezpodmínečné.
Absolut sekretess anbefalles.

Možná hledáte...