do | ad | kdo | ido

ADO švédština

rozhraní ADO

Překlad ADO překlad

Jak z švédštiny přeložit ADO?

ADO švédština » čeština

rozhraní ADO

ado čeština

Příklady ADO švédsky v příkladech

Jak přeložit ADO do švédštiny?

Citáty z filmových titulků

Všichni to říkají. Ado!
Det är vad alla säger.
Ado, víš, to, co jsem udělal Lovu Benseymu, mě už teď trochu trápí.
Ada. Det jag. Det jag gjorde mot Lov Bensey börjar verkligen plåga samvetet.
Sestro Ado, jsem ráda, že se ti daří dobře.
Syster Ada, skönt att du ser så bra ut.
Teď mu musí bejt tak 20, že jo, Ado.
Han måste väl vara runt 20 nu, Ada?
Kolik, Ado?
Hur många, Ada?
Haleluja, bratře Jeetere. - Haleluja, sestro Bessie. Haleluja, sestro Ado.
Halleluja, Jeeter och Ada.
Ado, sestra Bessie má kupu peněz.
Ada, syster Bessie har en massa pengar.
Víš, Ado, sestra Bessie je jako.
Vet du, Ada. Syster Bessie är.
Víš, Ado, 800 Dolarů je pro chudý lidi moc peněz, ale pro sestru Bessie ne.
Vet du, Ada. För många fattiga skulle 800 vara en massa pengar. Men inte för syster Bessie.
Je mi to tak líto, Ado.
Jag är ledsen, Ada.
Rychle, Ado, přines mu vodu.
Ada, ge honom ett glas vatten.
Ado, přines pánovi sklenici vody.
Ada, ge honom ett glas vatten.
To je v pořádku, Ado, klidně tam běž a najdi zbytek dětí.
Ingen fara, Ada. Åk upp dit du och leta efter resten av barnen.
Zdravím vás, Ado.
Hej, Ada.