do | ad | mdo | kdo

Ado spanělština

rozhraní ADO

Význam Ado význam

Co v spanělštině znamená Ado?

Ado

Apellido.

Překlad Ado překlad

Jak z spanělštiny přeložit Ado?

ADO spanělština » čeština

rozhraní ADO

Příklady Ado příklady

Jak se v spanělštině používá Ado?

Citáty z filmových titulků

Sabemos que nos has enga? ado con ese idiota amarillo del tren.
Ušil jsi na nás v tom vlaku pěknou boudu.
No lo sé. Lo ha llev ado a un garaje para que lo v endan.
Přes autobazar.
Te he enga? ado, no?
Nachytala ses, co?
Le has ense? ado a nadar.
Tys ho naučila plavat.
Su corazón destro z ado por tanto sufrimiento. Demasiado perdonar.
Její srdce puklo z přílišné bolesti a z přílišného odpouštění.
Me falta una rima en 'ado'.
Chybí mi rým.
AH, SÍ, NOS HABÍAMOS OLVID ADO DE ESTA PARTE.
ALE NE, ZAPOMNĚLI JSME VÁM PŘEHRÁT TUHLE ČÁST.
Ado ramus te christe.
Adoramus te, Christe.
COND ADO DE MONTGOMERY, MARYLAND La policía investiga localmente. un asesinato anoche en Wheaton.
KRAJ MONTGOMERY, MARYLAND Místní policie vyšetřuje. střelbu včera v noci ve Wheatonu v obchodním.
DOUG DUNCAN - EJECUTIVO DEL COND ADO DE MONTGOMERY Buenos días, alcalde Duncan.
DOUG DUNCAN HEJTMAN KRAJE MONTGOMERY Dobré ráno, hejtmane Duncane.
CONCEJO DEL COND ADO DE MONTGOMERY jamás me Io perdonaría.
ZASEDÁNÍ KRAJSKÉ RADY V MONTGOMERY to bych si neodpustila.
El guionista de este segmento fue Matthew Albie. Es A-L-B-I-E. Y señor Albie, usted es la última adición a nuestra lista ADO.
Autorem tohoto skeče byl Matthew Albie, píše se to A-L-B-I-E, a Pane Albie, a jste další na našem seznamu UP.
Esto está. -.coco-ado.
To je tak moc kokosový!
Me parece que trajeron demasi ado equipaje.
Asi sis toho zabalil moc.

ado čeština

Příklady Ado spanělsky v příkladech

Jak přeložit Ado do spanělštiny?

Citáty z filmových titulků

Ado, víš, to, co jsem udělal Lovu Benseymu, mě už teď trochu trápí.
Ada, sabes que. Lo que le hice a Lov Bensey empieza a pesar sobre mi conciencia.
Sestro Ado, jsem ráda, že se ti daří dobře.
Hermana Ada me alegro de verte tan bien.
Haleluja, sestro Ado.
Aleluya, hermana Ada.
Ado, sestra Bessie má kupu peněz.
Ada, la hermana Bessie tiene un montón de dinero.
Víš, Ado, 800 Dolarů je pro chudý lidi moc peněz, ale pro sestru Bessie ne.
Vaya, Ada ochocientos dólares, para alguien pobre es muchísimo dinero, pero no para la hermana Bessie.
Je mi to tak líto, Ado.
Lo siento, Ada.
Rychle, Ado, přines mu vodu.
Venga, Ada, dale un vaso de agua.
Ado, přines pánovi sklenici vody.
Ada, tráele un vaso de agua al señor Payne.
To je v pořádku, Ado, klidně tam běž a najdi zbytek dětí.
Bueno, no pasa nada, Ada. Tú puedes ir allí a buscar al resto de nuestros hijos.
Kapitáne Time! Zdravím vás, Ado.
Hola, capitán Tim.
Tak dělej, Ado, pojď.
Vamos, subid. Vamos, vamos, Ada.
Musíte na něj tlačit, Ado, pak se mu to určitě podaří.
Tú convéncelo para que trabaje. Lo conseguirá si lo animas.
Jestli to pomůže motivovat Jeetera k práci, tak do toho, Ado.
Si el tabaco hará que Jeeter trabaje, Ada, compra lo que quieras.
Podívej se na to nebe, Ado.
Y mira qué cielo, Ada.

Možná hledáte...