do | AD | Udo | kdo

Ado němčina

rozhraní ADO

Význam Ado význam

Co v němčině znamená Ado?

Ado

männlicher Vorname Ado will Priester werden.
Doporučujeme...Patnáct vět německyMáme naspěch | Zeit und EileTyhle věty vám přijdou v němčině vhod, až budete pospíchat.Naučit se 15vet.cz »

Překlad Ado překlad

Jak z němčiny přeložit Ado?

ADO němčina » čeština

rozhraní ADO

Synonyma Německá synonyma

Která slova mají v němčině podobný význam jako Ado?

Ado němčina » němčina

Dolfi Dolf Athaulf Adolph Adolf Adi Adalwolf Ad
Doporučujeme...Patnáct vět německyProč? | Warum?Tyhle věty vám napoví, jak v němčině vyjádřit vztah mezi příčinou a následkem.Naučit se 15vet.cz »

ado čeština

Příklady Ado německy v příkladech

Jak přeložit Ado do němčiny?

Citáty z filmových titulků

Ado, víš, to, co jsem udělal Lovu Benseymu, mě už teď trochu trápí.
Ada, weißt du, was ich. Was ich Lov Bensey angetan habe, plagt mich jetzt schon etwas.
Sestro Ado, jsem ráda, že se ti daří dobře.
Schwester Ada. ich bin froh, dass es dir gut geht.
Teď mu musí bejt tak 20, že jo, Ado.
Ja. Jetzt muss er wohl um die 20 sein, was, Ada?
Kolik, Ado?
Wie viele, Ada?
Haleluja, sestro Ado.
Halleluja, Schwester Ada.
Ado, sestra Bessie má kupu peněz.
Ada, Schwester Bessie hat einen Haufen Geld.
Víš, Ado, sestra Bessie je jako.
Weißt du, Ada, Schwester Bessie ist wie.
Je mi to tak líto, Ado.
Es tut mir leid, Ada.
Rychle, Ado, přines mu vodu.
Los, Ada, hol ihm einen Schluck Wasser.
Buďte tu jako doma. Ado, přines pánovi sklenici vody.
Fühlen Sie sich bitte wie zu Hause.
To je v pořádku, Ado, klidně tam běž a najdi zbytek dětí.
Nun, ist schon in Ordnung, Ada. Geh du ruhig hin. und such den Rest der Kinder.
Kapitáne Time! Zdravím vás, Ado.
Hallo, Captain Tim.
Tak dělej, Ado, pojď.
Kommen Sie, steigen Sie ein. Los, los, los, Ada.
Musíte na něj tlačit, Ado, pak se mu to určitě podaří.
Machen Sie ihm Druck, Ada, dann wird es ihm schon gelingen.