do | ad | mdo | kdo

ado angličtina

bezodkladně

Význam ado význam

Co v angličtině znamená ado?

ado

(= bustle) a rapid active commotion
Doporučujeme...Patnáct vět anglickyV restauraci | In the restaurantTyhle anglické věty vám pomůžou domluvit se s obsluhou restaurace.Naučit se 15vet.cz »

Překlad ado překlad

Jak z angličtiny přeložit ado?

ado angličtina » čeština

bezodkladně ruch

ADO angličtina » čeština

rozhraní ADO

Synonyma Anglická synonyma

Která slova mají v angličtině podobný význam jako ado?
Doporučujeme...Patnáct vět anglickyMáme naspěch | In a hurryTyhle věty vám přijdou v angličtině vhod, až budete pospíchat.Naučit se 15vet.cz »

Příklady ado příklady

Jak se v angličtině používá ado?

Citáty z filmových titulků

And so without further ado, we switch you now to the Brooklyn Navy Yard.
A proto nyní přepínáme do brooklynské loděnice.
Why so much ado about a small branch of the flower?
Klouda: No, no, no, to je rámusu pro větvíčku.
And now, without further ado, Hmph! it's time to announce the winners of this season's Panathenia!
A teď, bez dalších formalit, je čas oznámit vítěze letošní soutěže!
Now Without Further Ado, We''Ll Have The Teachers Call Out The Rolls Of Their Official Classes.
Bez jakéhokoliv vzruchu, učitelé budou vyvolávat své budoucí studenty.
Ado dir not you know? As the same.
Člověk se nemůže odlepit od dna, hned někdo umře.
Once I have finished my story, I will disembowel myself with no further ado.
Až skončím, bez okolků provedu harakiri.
And so, without any more ado, let's have the titles.
Nuže, bez zbytečných okolků si dejme titulky.
And so, without further ado.
A tak bez dalších okolků.
And apparently, rather a large proportion of them Landed on my wife Causing her to snuff it without much more ado.
Větší část z nich přistála mé ženě na hlavě, ona je vdechla a bylo to.
It's no good making so much ado about this.
Nemá smysl to nafukovat.
I propose we go without further ado.
Navrhuji, abysme šli.
Himself in person there?. - Madam, with much ado.
Madam, jen z donucení.
Without further ado, Id like to introduce a young man who yesterday took our notions of reality and turned them inside out.
Takže bez dalších dodatků, chci vám představit muže.. který včera převrátil naše pojetí reality vzhůru nohama.
Now, without further ado, ladies and gentlemen, Apollonia Six!
Nebudeme vás už déle napínat, dámy a pánové, Apollonia Six!

ado čeština

Příklady ado anglicky v příkladech

Jak přeložit ado do angličtiny?

Citáty z filmových titulků

Ado, víš, to, co jsem udělal Lovu Benseymu, mě už teď trochu trápí.
Ada, you know what I. What I done to Lov Bensey is sure beginning to bother my conscience.
Sestro Ado, jsem ráda, že se ti daří dobře.
Well, Sister Ada I am glad to see you looking so fine.
Teď mu musí bejt tak 20, že jo, Ado.
Yeah. I guess he must be about 20 now, ain't he, Ada?
Kolik, Ado?
How many, Ada?
Haleluja, sestro Ado.
Hallelujah, Sister Bessie.
Ado, sestra Bessie má kupu peněz.
Ada, Sister Bessie's got herself a whole mess of money.
Víš, Ado, sestra Bessie je jako.
You know, Ada, why, Sister Bessie is just like.
Je mi to tak líto, Ado.
I'm sorry, Ada.
Rychle, Ado, přines mu vodu.
Go on, Ada, get him a drink of water.
Ado, přines pánovi sklenici vody.
Ada, Ada, get Mr. Payne a glass of water.
To je v pořádku, Ado, klidně tam běž a najdi zbytek dětí.
Well, that's all right, Ada. You go on up there and look for the rest of the children.
Zdravím vás, Ado.
Hi, Ada.
Tak dělej, Ado, pojď.
Come on, come on, Ada. Come on, come on.
Musíte na něj tlačit, Ado, pak se mu to určitě podaří.
You keep after him, Ada. He'll do it all right if you keep after him.
Doporučujeme...Patnáct vět anglickyPráce a zaměstnání | Work and jobsPatnáct nejdůležitějších vět, které v angličtině potřebujete, když chcete konverzovat o práci a zaměstnání.Naučit se 15vet.cz »