čeština | angličtina | němčina | ruština
handy | Andre | André | hadry

-andry angličtina

Význam -andry význam

Co v angličtině znamená -andry?

-andry

male mate(s), husband(s) man, men; male(s) male reproductive organ; stamen

Možná hledáte...

-andrian | -androus | -ander | -and | -aneous | -an | -ance | -ancy | -ane | -ana | -angle | -angular