čeština | angličtina | němčina | ruština
fancy | Danny | anc | Andy

-ancy angličtina

Význam -ancy význam

Co v angličtině znamená -ancy?

-ancy

a condition or quality

Synonyma Anglická synonyma

Která slova mají v angličtině podobný význam jako -ancy?

-ancy angličtina » angličtina

ancy

Možná hledáte...

-ance | -ane | -an | -and | -ander | -anth | -ant | -andry | -ana | -aneous | -angle | -angular