čeština | angličtina | němčina | ruština
Darth | ant | ante | anti

-anth angličtina

Význam -anth význam

Co v angličtině znamená -anth?

-anth

(biology) flower

Možná hledáte...

-ant | -anthropy | -andrian | -an | -ance | -ancy | -and | -ander | -ana | -angle | -andry | -ane