čeština | angličtina | němčina | ruština
ana | ANS | acne | Arne

-ane angličtina

Význam -ane význam

Co v angličtině znamená -ane?

-ane

Variant of -an, usually with differentiation (germane, humane, urbane), but sometimes alone (mundane). (organic chemistry) A saturated hydrocarbon; an alkane. compounds of hydrogen and a nonmetal or metalloid

Možná hledáte...

-androus | -an | -ance | -ancy | -and | -anth | -ant | -ana | -andry | -angle | -ander | -aneous