-angular angličtina

Význam -angular význam

Co v angličtině znamená -angular?

-angular

angular, having (specified kind or number of) angles
Doporučujeme...Patnáct vět anglickyOtázky | QuestionsTěchto patnáct vět vám v angličtině pomůže s kladením otázek a s odpovídáním na ně.Naučit se 15vet.cz »

Možná hledáte...