envy | deny | penny | Lenny

-ency angličtina

Význam -ency význam

Co v angličtině znamená -ency?

-ency

Forming abstract nouns denoting states, conditions, or qualities.
Doporučujeme...Patnáct vět anglickyPráce a zaměstnání | Work and jobsPatnáct nejdůležitějších vět, které v angličtině potřebujete, když chcete konverzovat o práci a zaměstnání.Naučit se 15vet.cz »

Možná hledáte...

-ence | -enchyma | -enyl | -end | -ene | -ent | -en | -ennial