čeština | angličtina | němčina | ruština
bend | benda | and | deed

-end angličtina

Význam -end význam

Co v angličtině znamená -end?

-end

a patient

Možná hledáte...

-ene | -ent | -en | -ence | -ency | -enyl | -ennial | -enchyma