Rene | gene | dene | bene

-ene angličtina

Význam -ene význam

Co v angličtině znamená -ene?

-ene

(organic chemistry) An unsaturated hydrocarbon having at least one double bond; an alkene. (organic chemistry) An aromatic hydrocarbon based on benzene. polymer of an alkene

-ene

a single-atom thick two-dimensional layer of atoms
Doporučujeme...Patnáct vět anglickyČas jít | Time to goPatnáct způsobů, jak anglicky říct, že už je čas jít.Naučit se 15vet.cz »

Možná hledáte...

-end | -ent | -en | -ence | -ency | -enyl | -ennial | -enchyma