enol | engl | deny | vinyl

-enyl angličtina

Význam -enyl význam

Co v angličtině znamená -enyl?

-enyl

(organic chemistry) suffix for alkenyl functional groups
Doporučujeme...Patnáct vět anglickyHledáme práci | Looking for a jobAž budete hledat práci, budou se vám hodit tyhle anglické věty.Naučit se 15vet.cz »

Možná hledáte...

-ence | -ency | -end | -ene | -ent | -en | -ennial | -enchyma