vent | tent | rent | ment

-ent angličtina

Význam -ent význam

Co v angličtině znamená -ent?

-ent

Causing, promoting, or doing a certain action One that causes, promotes, or does a certain action
Doporučujeme...Patnáct vět anglickyPráce a zaměstnání | Work and jobsPatnáct nejdůležitějších vět, které v angličtině potřebujete, když chcete konverzovat o práci a zaměstnání.Naučit se 15vet.cz »

Možná hledáte...

-end | -ene | -en | -ence | -ency | -enyl | -ennial | -enchyma