čeština | angličtina | němčina | ruština
bent | cent | dent | brent

-ent angličtina

Význam -ent význam

Co v angličtině znamená -ent?

-ent

Causing, promoting, or doing a certain action One that causes, promotes, or does a certain action

Možná hledáte...

-end | -ene | -en | -ence | -ency | -enyl | -ennial | -enchyma