div | živý | DivX | dive

divý čeština

Příklady divý anglicky v příkladech

Jak přeložit divý do angličtiny?

Citáty z filmových titulků

Já makám celý den jak divý. V noci potřebuju spát.
When you bust your back all day, the night's for getting some sleep.
Advokát byl po mně celý divý.
I had to fend Mr Egerman off.
Vidí zpocenýho chlapa a jsou po něm jak divý.
They see a fella with sweat all over him and their boilers go steaming over.
Já jsem kdysi pálil jako divý a trefil akorát kulový.
I used to blast away and never hit a sausage.
Je krutější než tygr divý, jenž smáčí chycenou zvěř krví je zvěř lačnější než vampýři, je zvěř záludnější hadů.
There are creatures worse than bloodthirsty tigers Deadlier than Vampires and more treacherous than snakes.
Vím, že všichni makáme jako divý, a možná už je toho moc.
Look.
Divý hřebec, ne hříbě, jak jsi říkal.
Wild horse, not foal as you said.
Divý národ, jehož jediným právem je meč.
Their only rule is the sword.
Dnešní holky šukaj jak divý.
Girls today, can't fuck enough.
Ale potom. je jak divý zvíře.
And then when you do.. he'sa preppyanimal.
To místo samo záchvat zoufalství bez jiných příčin v mozek přivodí, jenž shlíží do moře a slyší dole jeho divý řev.
Think of it. The very place puts toys of desperation without more motive, into every brain that looks so many fathoms to the sea and hears it roar beneath.
Od té doby rostou jako divý.
Now the thing won't stop growing.
Proč máš tak divý pohled?
Why are your eyes so wide?
Já zařídím vybavení a distribuci. Nemluvě o těch děckách tam venku. který uměj šukat jako divý.
I got the connections to the equipment. and the mail-order distribution. not to mention those kids out there.
Doporučujeme...Patnáct vět anglickyChodíme spolu | Girlfriends and boyfriendsTyhle anglické věty vás zvou na rande.Naučit se 15vet.cz »

Možná hledáte...