div | živý | DivX | divo

divý čeština

Příklady divý spanělsky v příkladech

Jak přeložit divý do spanělštiny?

Citáty z filmových titulků

Já makám celý den jak divý.
Pero yo trabajo, como un esclavo, todo el día.
Advokát byl po mně celý divý.
Ha sido difícil alejar al Sr. Egerman de mí.
Ten divý Litvín pije jenom kobylí mléko.
Este salvaje lituano sólo bebe leche de yegua.
Vidí zpocenýho chlapa a jsou po něm jak divý.
Ven un tipo cubierto de sudor de arriba a abajo, y empiezan a temblar, pero no de miedo.
Já jsem kdysi pálil jako divý a trefil akorát kulový.
Yo disparaba a lo loco y nunca le daba a nada.
Je krutější než tygr divý, jenž smáčí chycenou zvěř krví je zvěř lačnější než vampýři, je zvěř záludnější hadů.
Existen bestias peores, que el tigre de sangre sediento, Mas funestos que los vampiros, y que las sepientes más traidores.
Divý hřebec, ne hříbě, jak jsi říkal.
Caballo salvaje, no un potro como dijiste.
Z nekonečných pustin Asie vyvstala strašlivá moc. Divý národ, jehož jediným právem je meč.
A continuación, de las estepas infinitas de Asia llegó un poder terrible, cuya única ley era la espada.
Dnešní holky šukaj jak divý.
Las chicas de hoy, no saben follar.
Jen lehce zapojím svůj divý šarm a dospělí hned ječí, přísahám.
Y esto casi sin forzar mi atractivo fantasmal.
Ale potom. je jak divý zvíře.
Y luego, cuando lo consigues se convierte en un animal.
To místo samo záchvat zoufalství bez jiných příčin v mozek přivodí, jenž shlíží do moře a slyší dole jeho divý řev.
El solo sitio, inspira desesperación y siente su bramido. - Todavía me llama.
Nemluvě o těch děckách tam venku. který uměj šukat jako divý.
Y además, esos chicos, que son la hostia de calientes.
Budeme se přesunovat jako divý.
Vamos a estar yendo de un sitio a otro, como locos.

Možná hledáte...